Niemal 6 mln Polaków w wieku produkcyjnym jest biernych zawodowo. Najczęstszymi przyczynami tego, że nie podejmują pracy jest nauka, obowiązki rodzinne, a dla wielu - zniechęcenie poszukiwaniem zatrudnienia.

Te grupy są znacznymi rezerwami kapitału ludzkiego, który jest potrzebny polskiej gospodarce. Wśród nich jest bowiem 1,95 mln osób, które stanowią realny potencjał aktywizacji zawodowej - wyliczyli eksperci Work Service SA i podkreślają, że ten proces będzie jednym z ważniejszych wyzwań dla polskiego rynku pracy.

Jak wynika z danych GUS, w II kwartale br. 5,87 mln osób w wieku 18-64 (mężczyźni) i 18-59 (kobiety) z różnych powodów nie podjęło zatrudnienia. Podobnie sytuacja wyglądała w I kwartale br. kiedy biernych zawodowo było 5,81 mln osób w wieku produkcyjnym, a także w II kwartale 2014 r. – 5,89 mln osób i w analogicznym okresie 2013 r. – 6,12 mln Polaków.

Więcej: www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Miliony-Polakow-poza-rynkiem-pracy

Źródło: www.workservice.pl, stan z dnia 3 listopada 2015 r.