Spółki energetyczne przechodzą ostatnimi czasy gruntowne przemiany. Coraz więcej mówi się o planach połączenia ich ze spółkami górniczymi. Poniższe dane pochodzą z raportu „Wynagrodzenia członków zarządów spółek notowanych na GPW w 2014 roku”.

Najniższe wynagrodzenia otrzymali prezesi w elektrociepłowniach. Ich średnia roczna pensja nie przekroczyła 1 mln PLN. Zdecydowanie wyższe zarobki otrzymywały osoby zarządzające spółkami zajmującymi się wytwarzaniem i dystrybucją. Prezesi tych spółek otrzymali prawie 1,6 mln pensji. Średnie roczne wynagrodzenie w całej branży energetycznej wyniosło 1.276.174 PLN. Oznacza to, że prezesi w elektrociepłowniach zarabiali o 22% mniej niż wynosi średnia w branży energetycznej, a prezesi spółek zajmujących się wytwarzaniem i dystrybucją otrzymali o prawie 24% więcej niż wyniosła średnia. Natomiast przewodniczący zarządu w spółkach surowcowych zarobili średnio 1.420.198 PLN. Wynagrodzenia prezesów zarządu spółek giełdowych wzbudzają wiele kontrowersji. Przeciętnego odbiorcę często szokują milionowe kwoty, jakie za zarządzanie przedsiębiorstwami otrzymują prezesi. Jednak w zestawieniu z zyskami netto jakie generują ich spółki, wielkości nie wydają się już takie ogromne. Warto tutaj wspomnieć, że wynagrodzenie najlepiej zarabiającego w zestawieniu prezesa, Herberta Wirtha, stanowiło tylko 0,09% całkowitego zysku netto spółki.

Więcej: wynagrodzenia.pl/dla_mediow_1.php/wpis.429-wynagrodzenia-prezesow-zarzadu-w-spolkachz-branzy-energetycznej-i-surowcowej

Źródło: Wynagrodzenia.pl, stan z dnia 5 listopada 2015 r.