Stres w miejscu pracy jest drugim najczęstszym problemem zdrowotnym związanym z pracą w Europie. Jest powodem niemal połowy wszystkich dni roboczych, które gospodarka europejska traci w wyniku zwolnień chorobowych. Przyczynia się do spadku wydajności, którego koszty wynoszą 136 mld euro w skali roku. Spotkanie na szczycie wpisało się w kontekst bieżących zobowiązań UE do zwiększenia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Zgromadziło ono czołowych ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w celu umożliwienia dyskusji, nawiązywania kontaktów i wymiany dobrej praktyki, którą udało się zdobyć podczas kampanii w dziedzinie zarządzania stresem w miejscu pracy.
Dane z opublikowanego niedawno badania ESENER-2 pokazują, że 53% pracodawców posiada niedostateczne informacje na temat tego, jak włączyć zagrożenia psychospołeczne w ocenę ryzyka, co potwierdza, że te czynniki ryzyka są postrzegane jako trudniejsze do kontrolowania niż typowe zagrożenia w dziedzinie BHP. Opublikowany przez EU-OSHA internetowy przewodnik dotyczący zarządzania zagrożeniami psychospołecznymi zawiera wskazówki dla małych przedsiębiorstw, które zamierzają zmierzyć się z tymi problemami. Przewodnik jest dostępny on-line w 30 wersjach krajowych.
Pozostałe podstawowe tematy kampanii obejmowały konkretne zagrożenia psychospołeczne, takie jak molestowanie, przemoc ze strony osób trzecich i szykanowanie w miejscu pracy, które istotnie przyczyniają się do powstawania stresu w pracy, mogą skutkować problemami zdrowotnymi związanymi ze stresem, a także mogą mieć negatywny wpływ na wydajność i wyniki przedsiębiorstw.
W spotkaniu na szczycie wzięli udział m.in. oficjalni partnerzy kampanii, partnerzy medialni oraz krajowe punkty centralne, z których każdy zapewnił znaczny wkład w kampanię. Program spotkania na szczycie zawierał wystąpienia polityczne, równoległe sesje dotyczące dobrych praktyk w zakresie zarządzania stresem i zagrożeniami psychospołecznymi, strategii, programów i innowacyjnych sposobów komunikacji na temat BHP. W drugim dniu przewiduje się panel dyskusyjny poświęcony praktycznemu zastosowaniu wyników badań nad stresem i zagrożeniami psychospołecznymi.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.