Prawo.pl
Aby poprawić sytuację ludzi młodych na rynku pracy nie wystarczy jedynie rządowy plan refundacji...
23.09.2015
O metodach zwiększania motywacji i zaangażowania oraz zarządzaniu poziomem własnej energii przez...
Małgorzata Rzewuska
23.09.2015
Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON może przestać być opłacalne dlapracodawców. To zkolei może...
23.09.2015
Agresywne zachowanie, nękanie, zastraszanie innych pracowników albo podwładnych - są to tylko...
23.09.2015
Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji z powodu powstrzymania się od...
Edward Kołodziejczyk
23.09.2015
BHP
Od przyszłego roku wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu pracy, które przewidują zmiany w...
Agnieszka Rosa
23.09.2015
Pracodawca powinien sporządzić listę płac na tyle wcześnie, aby zatrudnieni otrzymali na czas...
Magdalena Skalska
23.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPW jaki sposób należy przeprowadzić postępowanie powypadkowe...
Maciej Ambroziewicz
22.09.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pracodawca w ramach profilaktyki może udostępnić...
Łukasz Wawszczak
22.09.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownik uległ wypadkowi w pracy. Podczas mycia do buta...
Krzysztof Zamajtys
22.09.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPlanujemy zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby...
Maciej Ambroziewicz
22.09.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPPracownicy podczas czyszczenia pojemników mieli kontakt z...
Roman Majer
22.09.2015
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPJakie przepisy BHP obowiązują w sądzie?
Maciej Ambroziewicz
22.09.2015
BHP
Dodatkowych pieniędzy dla komend powiatowych, waloryzacji pensji i większej rekompensaty za...
22.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Jaka będzie podstawa...
Magdalena Kostrzewa
22.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis HR Co grozi pracodawcy z tytułu niezachowania przerwy...
Joanna Kaleta
22.09.2015
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychMatka obecnie 4-letniego...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
22.09.2015