Średnio co dziesiąty spośród ponad 5 tys. skontrolowanych aparatów ucieczkowych w kopalniach węgla...
PAP
22.01.2016
BHP
20 stycznia br. prezes Wyższego Urzędu Górniczego uczestniczył w inauguracji obchodów 25-lecia...
Inny
22.01.2016
BHP
Coraz więcej pracowników na całym świecie rezygnuje z siedzącego 8-godzinnego trybu pracy na rzecz...
22.01.2016
Zaangażowanie pracowników to niezwykle istotny, ludzki aspekt prowadzenia firmy, który decyduje o...
22.01.2016
Attrition, czyli zjawisko odpływu pracowników z organizacji, którzy zdecydowali o odejściu z firmy,...
22.01.2016
22.01.2016
BHP
Już osiem górniczych związków zawodowych zbiera podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą,...
22.01.2016
Postanowienie wewnątrzzakładowego źródła prawa pracy, w myśl którego przy powtórnym zatrudnieniu...
Monika Latos-Miłkowska
22.01.2016
Inspektorzy PIP będą mogli przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi nie tylko w przemyśle i handlu,...
Inny
22.01.2016
BHP
Przysługiwanie uprawnienia do renty socjalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, czy renty...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
22.01.2016
Stworzenie w Polsce do końca 2016 roku ponad tysiąca nowych miejsc pracy zapowiedział w piątek...
22.01.2016
HR
Ponad 85 proc. spośród 148,5 tys. zarejestrowanych w woj. śląskim bezrobotnych to osoby zaliczane...
21.01.2016
Koszty pracy, niestabilność prawa i nadmiar obowiązków biurokratycznych najbardziej przeszkadzają...
21.01.2016
Na koniec 2014 r. w Polsce żyło 7 305,4 tys. osób w wieku poprodukcyjnym - to 19 proc. wszystkich...
21.01.2016
Odzież robocza spełnia różne funkcje, od tych najważniejszych, jak ochrona ciała pracownika przed...
Inny
21.01.2016
BHP
Główny Urząd Statystyczny opublikował wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze...
Marta Schodzińska
21.01.2016
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiła z projektem nowelizacji rozporządzenia w...
Jarosław Zasada
21.01.2016
BHP
Wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński w nocy ze środy na czwartek w Radiu Maryja...
21.01.2016
HR
Występując w środę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, wiceprezydent USA - Joe Biden -...
21.01.2016
Zmiany polegające na potwierdzeniu na piśmie przez pracodawcę warunków umowy o pracę, przed...
Marta Schodzińska
21.01.2016
W najbliższym czasie zostanie powołany prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - zapowiedziała...
21.01.2016