Praktycy HR powinni wzmocnić kompetencje analityczne w swoich zespołach i poszukać osób nastawionych na analizę danych oraz prezentowanie ich wyższej kadrze menedżerskiej. "HR musi się przystosować do faktu, że dzisiejszy świat kieruje się wyłącznie analizą danych i nie może odstawać od innych działów" - takie wnioski padały na tegorocznej konferencji organizowanej przez Society for Human Resource Management.

Podobny wniosek wyciągnięto na podstawie wyników badania Economist Intelligence Unit, w którym 82 proc. ankietowanych stwierdziło, że analiza danych dotyczących zarządzania talentami, rekrutacji, retencji i rotacji jest ważnym narzędziem w kształtowaniu strategii firmy.

Czytaj: Analitycy HR coraz bardziej potrzebni

Po konferencji opublikowano raport z rekomendacjami dla działów HR. Poniżej kilka z nich.

1. Wzmocnienie kompetencji analizy danych w działach HR.

2. Dbałość o dokładność i aktualizację danych.

3. Skupienie się na projektach, które mają wpływ na strategię biznesową.

4. Zawiązanie zespołów międzydziałowych, które będą czuwać nad gromadzeniem i zarządzaniem danymi.

Więcej>>>

Źródło: The Society for Human Resource Management, stan z dnia 23 czerwca