W ubiegłym roku skala zwolnień grupowych w woj. śląskim była najmniejsza od wielu lat; w tej formie...
19.01.2016
Płatnicy składek mają czas do 1 lutego 2016 r. na złożenie Informacji o danych do ustalenia składki...
Marta Schodzińska
19.01.2016
Emeryci i renciści, którzy dorabiają sobie do świadczenia na podstawie umów zleceń podlegają nowym...
Agnieszka Rosa
19.01.2016
Jeżeli nauczyciel przebywał na zwolnieniu lekarskim, pracodawca powinien wyliczyć dodatkowe...
Joanna Lesińska
19.01.2016
Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowi implementację...
Marta Schodzińska
19.01.2016
Przedstawiony przez rząd projekt programu Rodzina 500+ będzie kosztował finanse publiczne o 1,3 mld...
19.01.2016
Ubezpieczenia społeczne
Liczba wypadków przy pracy w polskim górnictwie odkrywkowym systematycznie maleje, jednak nadal w...
PAP
18.01.2016
BHP
Pracodawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i...
18.01.2016
BHP
Przyczyną zatrucia tlenkiem węgla mieszkańców budynku w Łojkach (Śląskie) było niedokładne...
PAP
18.01.2016
BHP
Szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rzeczoznawcy do spraw...
Jarosław Zasada
18.01.2016
BHP
W sytuacji, gdy pracownik świadczy na rzecz pracodawcy usługi w ramach dodatkowej umowy...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
18.01.2016
Giełda powinna być miejscem długoterminowych inwestycji orazumożliwiać wypłatę wynagrodzenia...
18.01.2016
Od 22 lutego 2016 r. zatrudnianie na podstawie umów terminowych będzie się odbywało na nowych...
Agnieszka Rosa
18.01.2016
16 stycznia br. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego został uhonorowany Złotym Laurem Umiejętności i...
Inny
18.01.2016
BHP
W 2015 r. liczba agencji pracy tymczasowej wzrosła o prawie 20 proc. W 2016 r. trend powinien się...
18.01.2016
HR
W kwestii znajomości 1 języka obcego na poziomie komunikatywnym Polacy są w środku europejskiej...
18.01.2016
HR
Rząd Matteo Renziego postanowił położyć kres pladze lenistwa, fikcyjnych zwolnień lekarskich i...
18.01.2016
Portugalski parlament uchwalił w piątek głosami rządzących socjalistów i deputowanych pozostałych...
18.01.2016
16 marca 2016 r. w Warszawie to wyjątkowy dzień dla zainteresowanych innowacyjnym, kreatywnym, a...
Ewa Saj
17.01.2016
Zatrudnianie na etat przy zamówieniach publicznych powinno być normą, od stosowania której powinno...
17.01.2016