Menadżerowie coraz bardziej doceniają atrakcyjność pracowniczych programów emerytalnych. Wkrajach...
05.05.2016
Program Rodzina 500 plus, wyższe świadczenie pielęgnacyjne, zwiększone wydatki na warsztaty terapii...
05.05.2016
Resort pracy przygotował nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, która obok zezwoleń na pracę...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
05.05.2016
Równowartość dokonanych na dany rok odpisów i zwiększeń pracodawca przekazuje na rachunek bankowy...
Marta Schodzińska
05.05.2016
Przepisy bhp obligują pracodawcę do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na określonych...
Maciej Ambroziewicz
05.05.2016
BHP
W tym roku już po raz drugi, Koalicja Bezpieczni w Pracy organizuje ogólnopolski konkurs wiedzy dla...
Inny
05.05.2016
BHP
Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznejw tym roku organizacje...
05.05.2016
Razem z rządem i parlamentem będziemy budować coraz lepszy potencjał straży pożarnej, i tej...
PAP
05.05.2016
BHP
Dłużnicy alimentacyjni w Polsce są winni swoim dzieciom 9,7 miliarda złotych, a w bazie danych...
05.05.2016
Ubezpieczenia społeczne
Ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nie należy traktować jak składnika...
Magdalena Skalska
05.05.2016
W wiedeńskich remizach próżno szukać strażackich rur. Wbrew obiegowej opinii nie oszczędzają czasu,...
PAP
04.05.2016
BHP
Ograniczenie dostępu do substancji i mieszanin, które mogą być użyte do nielegalnego wytwarzania...
PAP
04.05.2016
BHP
Problem bezrobocia dotyczy obecnie 21 proc. gospodarstw domowych, a mianem bezrobotnego określa się...
04.05.2016
Rada Nadzorcza ZUS uzupełniła skład zarządu Zakładu o dwie osoby - Dorotę Bieniasz odpowiedzialną...
04.05.2016
Według badania przeprowadzonego przezFirst4lawyers, większość pracowników w Wielkiej Brytanii...
Małgorzata Kiedyk
04.05.2016
Pracodawca nie może narzucić pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego wykonywania na...
Paulina Zawadzka-Filipczyk
04.05.2016
Przygotowana przez posłów Nowoczesnej nowelizacja Kodeksu pracy przewiduje wydłużenie do 30 dni i...
Agnieszka Zatyka-Szlachcic
04.05.2016
Tryb, w jakim można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę na czas nieokreślony, zależy od rodzaju...
Małgorzata Skibińska
04.05.2016
W ubiegłym roku w wypadkach przy pracy poszkodowanych zostało 2,3 tys. osób, czyli o 10,5 proc....
Inny
04.05.2016
BHP
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski