Prawo.pl
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis BHPCzy pośpiech może być uznany za zewnętrzną przyczynę...
Maciej Ambroziewicz
08.11.2016
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracownica zatrudniona na...
Magdalena Kostrzewa
08.11.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychCzy działaczom związków...
Jarosław Masłowski
08.11.2016
Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń SpołecznychPracodawca zatrudnił...
Anna Sokołowska
08.11.2016
7 listopada br. Guy Ryder został ponownie wybrany na stanowisko dyrektora generalnego MOP. Kadencja...
Inny
08.11.2016
BHP
ZUS poinformował, że 1 października 2016 r. nastąpiła zmiana zasad ustalania podstawy wymiaru...
08.11.2016
Ubezpieczenia społeczne
7 listopada w załączniku do obwieszczenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 19.10.2016 r....
Ewa Saj
08.11.2016
BHP
Urządzenia systemu detekcji par i gazów palnych i wybuchowych można uznać za urządzenia...
Roman Majer
08.11.2016
BHP
W poniedziałek Guy Ryder został ponownie wybrany na stanowisko dyrektora generalnego MOP. Kadencja...
08.11.2016
Pracodawca będzie mógł zawrzeć lub rozwiązać umowę oraz prowadzić dokumentację w wersji...
08.11.2016
W najbliższych miesiącach zmienią się zasady zatrudniania cudzoziemców. Prostsze ma być uzyskiwanie...
08.11.2016
W tym miesiącu w temacie przewodnim numeru podpowiadamy na czym polega coachingowy styl zarządzania...
Ewa Saj
08.11.2016
Średnio 1963 godziny przepracował w ubiegłym roku statystyczny Polak; to najwięcej od 6 lat -...
08.11.2016
07.11.2016
Ubezpieczenia społeczne
Jak sprawić, aby organizacja była FIT?Jak wyszczuplić i odpowiednio modelować procesy HRowe?W jaki...
Ewa Saj
07.11.2016
Pracownik zatrudniony w formie telepracy może świadczyć swoje usługi w dowolnym miejscu, także za...
Paweł Ziółkowski
07.11.2016
Przepisy prawa pracy nie określają definicji małego pracodawcy. Nie zawierają również kompleksowej...
Pietruszyńska Katarzyna
07.11.2016
Nie sposób przecenić roli, jaką w obecnej rzeczywistości gospodarczej odgrywa konkurencja. Są...
07.11.2016
W dniu 22 lutego 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu pracy, która ogranicza dopuszczalność...
Artur Paszkowski
07.11.2016
Każdy pracodawca niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników ma obowiązek pisemnego...
Kryczka Sebastian
07.11.2016
Wymiar urlopu ojcowskiego wynosi do dwóch tygodni, jednak od 2 stycznia 2016 r. pracownik ma więcej...
07.11.2016
Pracodawcom trudno jest dotrzeć do młodego pokolenia z ofertą pracy. Na polskim rynku powstała...
07.11.2016
HR
Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym...
07.11.2016
Rozwiązanie umowę o pracę z przyczyn niezawinionych przez pracownika bez zachowania okresu...
Latos-Miłkowska Monika
07.11.2016
Sposób rozwiązania umowy o pracę zależy od powodów, leżących u podstaw podjęcia decyzji o...
Kaleta Joanna
07.11.2016