Odpowiedź

Do zadań zespołu powypadkowego należy m.in. wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego. Przepisy nie uzależniają poprawności realizacji omawianego zadania od obecności w jej trakcie poszczególnych członków zespołu powypadkowego, nie precyzują formy wysłuchania i nie wprowadzają obowiązku dokumentowania wyjaśnień poszkodowanego w formie papierowej. W konsekwencji nie ma obowiązku podpisywania złożonych wyjaśnień zarówno przez poszkodowanego, jak i członków zespołu powypadkowego.

Uzasadnienie

Okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. Nr 105, poz. 870) – dalej r.u.w.p., ustala powoływany przez pracodawcę zespół powypadkowy. Do zadań zespołu powypadkowego należy m.in. wysłuchanie wyjaśnień poszkodowanego, jeśli stan jego zdrowia na to pozwala. Przepisy nie uzależniają poprawności realizacji tego zadania od obecności w jej trakcie poszczególnych członków zespołu powypadkowego. Nieobecność jednego z członków zespołu powypadkowego w trakcie wysłuchania poszkodowanego lub świadka nie powoduje, iż postępowanie powypadkowe zostało przeprowadzone z naruszeniem prawa. Ponadto przepisy nie precyzują ani formy, ani zakresu wysłuchania. Nie wprowadzają również żadnego druku, na którym informacje uzyskane od poszkodowanego powinny być zapisane. Co więcej, nie wprowadzają nawet obowiązku dokumentowania tych wyjaśnień w formie papierowej. Przepisy nie wprowadzają na tym etapie również obowiązku podpisywania wyjaśnień przez poszkodowanego i członków zespołu powypadkowego. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma przeszkód prawnych, aby członek zespołu powypadkowego zapoznał się z wyjaśnieniami poszkodowanego w terminie późniejszym i złożył podpis poświadczający fakt zapoznania się z nimi.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 23 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów