Projekt określa rodzaj i zakres badań okresowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, w zależności od rodzaju pełnionej służby i występujących na danym stanowisku narażeń na czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia, a ponadto - wzory skierowania na badania okresowe lub kontrolne oraz wzór orzeczenia lekarskiego.
Podstawowy zakres badań okresowych obejmuje, zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu, badania lekarskie (badanie ogólne), laboratoryjne (m.in. morfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu) oraz diagnostyczne (RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe). Zakres badań został rozszerzony m.in. w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową, na stanowisku pirotechników oraz pełniących służbę w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej (załączniki nr 2-4). Wzory skierowania na badanie okresowe/kontrole oraz orzeczenia lekarskiego określają odpowiednio załącznik 5 i 6 do projektu.
Nowa regulacja miałaby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.