Opublikowany 19 grudnia jednolity tekst rozporządzenia z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. poz. 1092);
2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (Dz. U. poz. 1737).
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.