Odpowiedź

Obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej w języku obcym pojawi się tylko wówczas, gdy poszkodowany wystąpi z takim wnioskiem, przy czym o tym prawie powinien zostać pouczony.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 7 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) – dalej u.j.p. na terytorium Polski przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używany jest język polski, gdy:
- osoba świadcząca pracę ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski w chwili zawarcia umowy oraz
- umowa ma być wykonywana na terytorium Polski.
Tym samym, przy spełnieniu wskazanych warunków protokół powypadkowy powinien być sporządzony w języku polskim. Natomiast, stosownie do art. 8 u.j.p., umowa o pracę lub inny dokument, który wynika z zakresu prawa pracy, w tym protokół powypadkowy mogą być sporządzane w języku obcym na wniosek osoby, która świadczy pracę. Osoby te powinny być pouczone uprzednio o tym prawie. Jak z powyższego wynika, obowiązek sporządzenia dokumentacji powypadkowej w języku obcym pojawi się tylko wówczas, gdy poszkodowany wystąpi z takim wnioskiem, przy czym o tym prawie powinien zostać pouczony.

Grzegorz Łyjak, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów