Prawo.pl
Czas to najcenniejszy zasób jaki posiadamy, który niestety znika bezpowrotnie.
08.02.2017
Dowiedz się, co jest kluczową przyczyną korzystania z fałszywych L4 oraz poznaj skuteczne techniki...
08.02.2017
​Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapisy porozumienia związków zawodowych, które przyjęło...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.02.2017
Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 6 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy– dalej k.p, czas pracy pracownika...
Magdalena Rycak
08.02.2017
16 marca zapraszamy do udziału w II edycji Międzynarodowej Konferencji E-learning Fusion, która...
Agnieszka Matłacz
08.02.2017
Resort pracy przygotowuje dużą reformę rynku pracy. Zgodnie z założeniami urzędy pracy mają zostać...
08.02.2017
Pracodawca użytkownik, jako zobowiązany do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy...
Maciej Ambroziewicz
08.02.2017
BHP
Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają najniższe emerytury ze wszystkich grup zawodowych....
08.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Czy pracownik, którego małżonek nie pracuje, ma opłacane składki KRUS, może korzystać z urlopu...
07.02.2017
Czy na podstawie art. 142 Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.) – k.p....
07.02.2017
Jak należy wypełniać w świadectwie pracy ust. 5 pkt 5, dotyczący urlopu wychowawczego,...
07.02.2017
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz...
07.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Związki zawodowe i pracodawcy mają odmienne zdanie na temat prezydenckiego projektu zmian w...
07.02.2017
Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które osiągają przychód z firmy nieprzekraczający 50...
Agnieszka Rosa
07.02.2017
Prawidłowe rozmieszczenie ładunku na środku transportowym zapewni bezpieczne warunki przewozu i...
Krzysztof Zamajtys
07.02.2017
BHP
W specjalnym programie Polskiej Inspekcji Pracy pracodawcy mogą zbadać skalę stresu zawodowego...
06.02.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy przejścia ewakuacyjne (nie drogi, nie wyjścia) można...
Roman Majer
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy można uznać za wypadek przy pracy uraz kolana...
Sebastian Kryczka
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPPrzy jakich pochyłościach można operować wózkiem...
Krzysztof Zamajtys
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy pracodawca ma prawo do innego nazewnictwa stanowisk...
Grzegorz Łyjak
06.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPPracownicy pracujący z substancjami chemicznymi...
Grzegorz Łyjak
06.02.2017
BHP
Nowoczesna Gospodarka zakończyła 2016 rok 4,47% wzrostem zatrudnienia (vs. 2015 r.). Rekordowe...
06.02.2017
To duże, nowoczesne firmy produkcyjne napędzały koniunkturę na rynku pracy w 2016 r., zwiększając...
06.02.2017
HR
Pracodawca, który sporządził lub zatwierdził protokół powypadkowy może we własnym zakresie, oraz...
Jarosław Zasada
06.02.2017
BHP
1 kwietnia br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy...
Jarosław Zasada
06.02.2017
BHP
Minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska jeszcze w tym roku ma złożyć wniosek o podniesienie...
03.02.2017
Warunki na rynku pracy dyktują kandydaci, którzy mogą liczyć na rosnące wynagrodzenia i pewne...
03.02.2017
HR
Innych danych, niż te 8 wymienionych, pracodawca może żądać tylko wtedy, jeżeli obowiązek ich...
03.02.2017
ZUS coraz częściej kwestionuje kontrakty, a firmy żądają zwrotu zapłaconych składek od wykonawcy -...
03.02.2017
Ubezpieczenia społeczne