Czy każdy monter rusztowań, ze względu na specyfikę pracy, powinien być przeszkolony z udzielania...
Maciej Ambroziewicz
14.06.2016
BHP
Reprezentanci firm transportowych z kilkunastu krajów europejskich protestowali we wtorek w...
14.06.2016
Minister Rozwoju skierował do międzyresortowych uzgodnień projekt rozporządzenia w sprawie wymagań...
Inny
14.06.2016
BHP
Niemiecka firma musi wypłacić zaległe pobory w wysokości 50 tys. euro pracownicy, która przez pięć...
14.06.2016
Pracownik w wieku przedemerytalnym znajduje się pod szczególną ochroną, jednak w określonych...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Jak pokazują wyniki najnowszej edycji raportu ManpowerGroup, aż 88 proc. pracodawców w Polsce...
14.06.2016
Na rynku pracy utrzymuje się optymizm pracowników, a pracodawcy choć chcą zwiększaćzatrudnienie,...
14.06.2016
Z rejestru bezrobotnych wykreślono w kwietniu 251,4 tys. osób, spośród których 125,9 tys. w związku...
14.06.2016
HR
Aby dwoje pracowników zarabiało 1850 zł, czyli płacę minimalną to pracownikowi z dłuższym stażem,...
14.06.2016
Likwidacja progu, od którego przestaje się płacić składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wdrożenie tzw. dyrektywy sezonowej dotyczącej zatrudniania cudzoziemców pozwoli na określenie, ile...
14.06.2016
HR
Propozycja średniorocznych wskaźników wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na rok...
14.06.2016
Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi konsultacje społeczne dotyczące przeglądu systemu...
14.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
Wymagania, jakim powinny odpowiadać wewnętrzne oraz zewnętrzne plany operacyjno-ratownicze, w...
Jarosław Zasada
13.06.2016
BHP
Myślę, że do końca roku zostanie przyjęta ustawa dotycząca obniżenia wieku emerytalnego -...
13.06.2016
Ubezpieczenia społeczne
40 proc. polskich firm planuje zatrudnienie pracowników z Ukrainy, 15 proc. już to zrobiło. Są to...
13.06.2016
Nowa ustawa odelegowaniu pracowników na pewno przyczyni się do poprawienia warunków wykonywania...
13.06.2016
Kwestie związane z rozliczaniem czasu pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach...
Joanna Kaleta
13.06.2016
Co trzecia polska firma nie płaci prawidłowo za pracę w godzinach nadliczbowych. Z danych...
13.06.2016
Senat przygotował projekt zmian w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
Agnieszka Rosa
13.06.2016
Bez rozstrzygnięć zakończyły się sobotnie rozmowy związkowców z zabrzańskiej kopalni Makoszowy z...
13.06.2016
Prawie 40 proc. wiodących firm w Europie Środkowej i Wschodniej nie ma w zarządzie ani jednej...
13.06.2016
HR