Prawo.pl
ZUS nie posiada uprawnień do tego, aby nie uznawać danego zdarzenia za wypadek przy pracy. Może...
Maciej Ambroziewicz
28.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy organizacja służby bhp polegająca na umiejscowieniu...
Maciej Ambroziewicz
27.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy w razie wzrostu łącznej liczby czynników...
Sebastian Kryczka
27.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCo oznacza stwierdzenie w zaświadczeniu lekarskim, że...
Grzegorz Łyjak
27.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPPracownik spadł z drabiny w magazynie na podłoże betonowe....
Grzegorz Łyjak
27.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy na manometrach urządzeń ciśnieniowych obligatoryjne...
Roman Majer
27.02.2017
BHP
Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHPCzy pracownik może odmówić pobrania krwi i badania moczu...
Maciej Ambroziewicz
27.02.2017
BHP
Działająca na rynku usług outsourcingowych firma Arvato Polska z grupy Bertelsmann otwiera swój...
PAP
27.02.2017
HR
Resort pracy analizuje kryterium minimalnego stażu pracy, które warunkowałoby nabycie praw...
27.02.2017
Ubezpieczenia społeczne
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działalność Urzędu Dozoru Technicznego w latach...
Inny
27.02.2017
BHP
Sejm na posiedzeniu 24.02.2017 r. przyjął sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności...
Inny
27.02.2017
BHP
Przepisy nie regulują sposobu wykorzystywania przez pracowników 15-minutowej przerwy w pracy....
Kryczka Sebastian
27.02.2017
Pakiet rozporządzeń dotyczących wymogów, jakie muszą spełniać kopalnie m.in. w zakresie prowadzenia...
PAP
27.02.2017
BHP
Kontrola sprawności urządzeń ochrony zbiorowej oraz urządzeń ochronnych przeprowadzana przez...
Edward Kołodziejczyk
27.02.2017
BHP
Jak pokazuje raport „Praca i przedsiębiorczość kobiet potencjał do wykorzystania w Polsce”, którego...
24.02.2017
Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe zasady wydawania świadectw pracy. Pracodawcy mogą mieć...
Pietruszyńska Katarzyna
24.02.2017
Eksperci alarmują, że ponad połowa nieobecności pracowników może być spowodowana nadmiernym...
24.02.2017
W 4. kwartale 2016 r. liczba pracujących wzrosła o 45 tys. w stosunku do 4. kwartału 2015 r., w tym...
24.02.2017
HR
Pracodawcy RP zdecydowanie opowiadają się za uporządkowaniem sytuacji prawnej związanej z...
24.02.2017
Osoby, które rozpoczynają pracę w nowej firmie, potrzebują czasu oraz wsparcia, by poznać zasady...
24.02.2017
Jak poinformowała Rzeczpospolita, Rada Ministrów zamierza znowelizować ustawę o ubezpieczeniu...
Inny
24.02.2017
BHP
Pracodawca, który umyślnie nie dopełnił obowiązku sporządzenia dokumentacji powypadkowej po wypadku...
Maciej Ambroziewicz
24.02.2017
BHP
Pierwszy raz od września 2008 r., gdy liczba gospodarstw domowych uważających, że nie ma zagrożenia...
23.02.2017
Zgodnie z 44 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych...
23.02.2017
BHP
W styczniu 2017 r. krajowa płaca minimalna obowiązywała w 22 z 28 państw członkowskich UE;...
23.02.2017
Osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, w razie powstania niezdolności do pracy z powodu...
23.02.2017
Rząd w ostatniej chwili dopisał do nowelizacji wysłanej już do Sejmu poprawkę ułatwiającą ZUS walkę...
23.02.2017