W Warszawie, mimo niskiej stopy bezrobocia (2 proc. w styczniu, przy krajowej średniej 6,9 proc.) wciąż są osoby, które nie mają pracy. Według styczniowych danych GUS było ich 26.400.

Czytaj też: Bezrobocie w styczniu 2018. Najlepiej jest w Wielkopolsce >>

Okazuje się, że studia nie dają już gwarancji pracy. Co trzeci bezrobotny Warszawiak ma wykształcenie wyższe (31,4 proc.). Nie są to więc osoby o niskich kwalifikacjach, ale widoczny jest brak doświadczenia. Przywołany statystyczny warszawski bezrobotny ma bowiem staż pracy mniejszy niż 1 rok i pozostaje bez pracy dłużej niż 24 miesiące.

Czytaj też: Jak się zarabia w Warszawie?

Szczegółowe dane przedstawia grafika udostępniona przez GUS: