Zakładowi pracy wyróżnionemu certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” przysługuje prawo posługiwania się nim przez okres trzech lat. W tym czasie nie można ponownie wystartować w konkursie. Można też stracić certyfikat w przypadku, gdy w firmie łamane będą prawa pracownicze i zasady dialogu społecznego. PPP jest jedyną nagrodą, do której nominują sami pracownicy. Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać podstawowe jednostki organizacyjne NSZZ „Solidarność”.

- Przestrzeganie prawa pracy jest ważne dla zrównoważonego rozwoju państwa - mówił Prezydent Andrzej Duda, przywołując słowa Lecha Kaczyńskiego podczas uroczystej gali konkursu.

– Patrzę ze wzruszeniem na zdjęcia sprzed 10 lat, byłem wtedy już obecny w Pałacu Prezydenckim, w styczniu 2008, kiedy pan Prezydent prof. Lech Kaczyński po raz pierwszy, z wielką radością wręczał te nagrody – wspominał w trakcie uroczystości Andrzej Duda.

Przypomniał, że inicjatywa miała dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego wielkie znaczenie. - Był przecież nie tylko współpracownikiem Solidarności, tej podziemnej, która walczyła o byt polskiego państwa jako państwa suwerennego, niepodległego, o prawa pracowników i prawa człowieka; był także wiceprzewodniczącym Solidarności niezwykle zaangażowanym w sprawy pracownicze, uważając je za ważny element budowania nowoczesnego, dobrze rozwijającego się państwa – mówił w poniedziałek Prezydent Duda.

Akcja nadawania certyfikatu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom” zainicjowana została przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu patronatem honorowym objął Pan Prezydent prof. Lech Kaczyński. Od tamtej pory konkurs co roku odbywa się pod patronatem urzędującego prezydenta RP, a uroczystość wręczenia certyfikatów ma miejsce w Pałacu Prezydenckim lub też w Belwederze.

Lista laureatów:

    PKP S.A. w Warszawie;
    Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu;
    PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Sosnowcu;
    Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Oddział Świętokrzyski w Skarżysku Kamiennej;
    TAURON Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach;
    LOTOS Terminale S.A. w Czechowicach-Dziedzicach;
    Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A. w Miasteczku Śląskim;
    Walcownia Metali „Dziedzice” S.A. w Czechowicach-Dziedzicach;
    ICN Polfa Rzeszów S.A. w Rzeszowie;
    Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie;
    Leszczyńska Fabryka Pomp Sp. z o.o. w Lesznie;
    Saint-Gobain HPM Sp. z o.o. w Kole;
    Solbet Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim;
    Bulten Polska S.A. w Bielsku-Białej;
    Roland International Polska Sp. z o.o. w Koninie;
    SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu;
    Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie;
    Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach;
    Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie;
    Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PIONIER” w Kutnie;
    Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pabianicach;
    Miejska Energetyka Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie;
    Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie”;
    Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. w Płocku;
    Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji ZB w Łomży;
    Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze;
    Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie.