Minister Gowin zaprezentował nową wersję tzw. Ustawy 2.0, nazywanej też Konstytucją dla Nauki. Projekt uwzględnia część uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych i międzyresortowych, które trwały od września 2017 r.

– To jest istotna nowość uzgodniona politycznie w ramach naszego obozu, więc nie będzie, mam nadzieję, budzić żadnych kontrowersji – tak mówił minister o propozycji zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w przypadku naukowców. Niezależnie od płci będzie on wynosił 65 lat. – To był postulat wysuwany zwłaszcza przez panie profesor i uznaliśmy, że jest to w pełni zasadne – mówił.

Resort nauki chce, by Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać już 1 października tego roku. Jeśli tak się stanie, będzie to pierwsza od ponad 12 lat reforma szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej na temat planowanych zmian:
Projekt nowej ustawy zapowiada duże zmiany na uczelniach >>
Nie będzie sześcioletnich studiów niestacjonarnych >>
Urlopy rodzicielskie także dla doktorantów >>