Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w grudniu 1.081.700 wobec 1.067.700 tys. osób w listopadzie.

Stopa bezrobocia w poszczególnych województwach (dane na koniec grudnia 2017):

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
\

woj. wielkopolskie                                                   

\
\

3,7

\
\

woj. śląskie                                                          

\
\

5,2

\
\

woj. małopolskie                                                     

\
\

5,4

\
\

woj. pomorskie                                                       

\
\

5,5

\
\

woj. mazowieckie                                                     

\
\

5,6

\
\

woj. dolnośląskie                                                     

\
\

5,7

\
\

woj. lubuskie                                                        

\
\

6,6

\
\

woj. łódzkie                                                         

\
\

6,8

\
\

woj. opolskie                                               

\
\

7,2

\
\

woj. podlaskie                                                       

\
\

8,5

\
\

woj. zachodniopomorskie                                              

\
\

8,7

\
\

woj. lubelskie                                                       

\
\

8,8

\
\

woj. świętokrzyskie                                                   

\
\

8,8

\
\

woj. podkarpackie                                                    

\
\

9,7

\
\

woj. kujawsko-pomorskie                                              

\
\

10,0

\
\

woj. warmińsko-mazurskie                                             

\
\

11,7

\