– To wyraz troski o rodzinę, ta troska przenika wszystkie działania naszego rządu i chcielibyśmy, żeby znalazła wyraz także w przypadku doktorantów – mówił minister Gowin na konferencji prezentującej  projekt nowej ustawy, nazywanej też Konstytucją dla nauki lub Ustawą 2.0. Nowa regulacja ma zastąpić cztery obecnie obowiązujące ustawy: Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę o zasadach finansowania nauki, o stopniach i tytule naukowym, a także ustawę o kredytach i pożyczkach studenckich.

– Ustawa zawiera także szereg rozwiązań korzystnych z punktu widzenia młodych matek-naukowców – zapowiada minister. Szczegóły poznamy zapewne wkrótce.

Nowe prawo ma wprowadzić również zmiany dot. wieku emerytalnego naukowców. Więcej na ten temat >>

Resort nauki chce, by Ustawa 2.0 zaczęła obowiązywać już 1 października tego roku. Jeśli tak się stanie, będzie to pierwsza od ponad 12 lat reforma szkolnictwa wyższego w Polsce.

Więcej na temat planowanych zmian:
Projekt nowej ustawy zapowiada duże zmiany na uczelniach >>
Nie będzie sześcioletnich studiów niestacjonarnych >>