26 dni urlopu dla wszystkich, bez wzglądu na staż, przepadek niewykorzystanego w danym roku urlopu, bezpłatne wolne na żądanie oraz zakaz dorabiania na urlopie – to zmiany, o których od tygodni donoszą media, powołując się na wypowiedzi członków komisji.

MRPiPS dystansuje się na razie od tych pomysłów i podkreśla, że propozycje zmian w prawie pracy, formułowane w mediach przez członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, na obecnym etapie nie są propozycjami Prawa i Sprawiedliwości ani rządu. To autorskie pomysły niezależnych ekspertów prawa pracy oraz przedstawicieli partnerów społecznych – czytamy w opublikowanym komunikacie.

Komisja zakończy swoje prace 15 marca tego roku i przedstawi Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekty nowych Kodeksów. O ich dalszych losach zadecyduje rząd - informuje resort.

Przypomnijmy, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy, której zadaniem jest opracowanie projektu ustawy - Kodeks pracy oraz projektu ustawy - Kodeks zbiorowego prawa pracy, została powołana 15 września 2016 r. Komisja pracuje w dwóch zespołach. Jednym z nich jest Zespół do spraw opracowania projektu ustawy - Kodeks pracy. Jest to organ, w skład którego wchodzą wybitni przedstawiciele nauki i praktyki indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

 [-DOKUMENT_HTML-]