"To bolesna decyzja, lecz nie zagraża powodzeniu inwestycji. Podjęliśmy ją we właściwym czasie" – powiedział dziennikarzom prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Stargardzie Sebastian Szwajlik.

Jak tłumaczył, przyczyną wypowiedzenia jest brak realizacji kontraktu zgodnie z jego harmonogramem. Wykonawca nie przedstawił jakichkolwiek dowodów wskazujących na podjęcie zobowiązań kontraktowych, tj. gotowości do wykonania przedmiotu kontraktu w terminie w nim określonym - dodał.

Kontrakt za kwotę 37,3 mln zł był realizowany przez konsorcjum złożone z trzech firm: Ecoservice Sp. z o.o., Ekosystem Zielona Góra i SPRI Mazur ze Szczecina. Prace budowlane trwały od maja tego roku. W tym czasie udało się zrealizować 16 procent wszystkich prac budowlanych. Powinno ich natomiast być około 45 proc. Spowolnienie inwestycji spowodowane zostało problemami finansowymi firm tworzących konsorcjum.

Według inwestora, inżynier kontraktu, widząc opóźnienia w realizacji, trzykrotnie wzywał wykonawcę do przedłożenia planu naprawczego. Dokument do dziś nie został przedłożony. Dodatkowo z końcem sierpnia wykonawca przestał regulować płatności wymagalne w stosunku do podwykonawców, usługodawców i dostawców materiału. Aktualnie na placu budowy pozostał tylko jeden podwykonawca, spółka Alfa – Zet, która za prace otrzymuje wynagrodzenie bezpośrednio od MPGK.

"Powinniśmy przetrwać tę zimę i oczyszczalnia, mimo przerwania robót, będzie działać odpowiednio" – zapewnia Szwajlik.

W najbliższym czasie rozpocznie się nowe postępowanie przetargowe na przebudowę oczyszczalni - zapowiada MPGK.

Jak powiedział PAP prezes Ecoservice Waldemar Lechnik, bezpośrednim powodem zerwania kontraktu przez MPGK najprawdopodobniej jest fakt, że jego firma jest w stanie upadłości likwidacyjnej. Do firmy wszedł syndyk i to on teraz podejmuje decyzje - dodał. Poinformował, że druga firma z konsorcjum złożyła wniosek o upadłość układową.

Pytany o przyczyny kłopotów swojej firmy powiedział, że to efekt kryzysu w branży budowlanej. Bank nie przedłużył nam kredytowania ze względu na złą sytuację na rynku budowlanym - dodał.

Prace budowlane powinny być zakończone w takim terminie, który nie przekreśli unijnego dofinansowania, jakie pozyskano na inwestycję, czyli ponad 18 mln zł.

Przebudowa i modernizacja stargardzkiej oczyszczalni powinna zakończyć się w 2014 roku. (PAP)

epr/ je/