Polimex chce ponadto odroczenia spłaty kredytów i zrolowania nieskonwertowanych na akcje obligacji - podała spółka w komunikacie

"Wedle szacunków zarządu na dzień niniejszego raportu bieżącego potrzeby kapitałowe spółki wynoszą około 500 mln zł. Pokrycie powyższej kwoty, miałoby nastąpić poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki, w części przeznaczone na konwersję istniejącego zadłużenia, a w części na pozyskanie nowej gotówki dla spółki, która potencjalnie byłaby przeznaczona na finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej oraz na sfinansowanie realizacji nowych kontraktów" - napisano w komunikacie.

Poza pozyskaniem kapitału z emisji akcji propozycje restrukturyzacyjne spółki zakładają odroczenie spłaty zadłużenia kredytowego spółki do końca 2015 r. z zachowaniem w tym okresie obsługi odsetek oraz refinansowanie obligacji, które nie zostaną skonwertowane na kapitał zakładowy spółki, poprzez nowe finansowanie dłużne lub emisję nowych obligacji zapadających po 2015 roku.

Zarząd Polimeksu liczy ponadto na uzyskanie 330 mln zł ze sprzedaży aktywów nieoperacyjnych spółki, w szczególności udziałów i akcji w spółkach zależnych oraz nieruchomości inwestycyjnych i deweloperskich.

Polimex chce również w wyniku redukcji kosztów działalności uzyskać w latach 2013-2015 oszczędności w łącznej kwocie około 260 mln zł. Zmiany obejmować mają m.in. redukcję zatrudnienia.

"W związku z Propozycją Restrukturyzacyjną, zamiarem zarządu spółki jest zwołanie w możliwie szybkim terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki i zaproponowanie akcjonariuszom propozycji uchwał zmierzających do realizacji podwyższeń kapitału będących częścią Propozycji Restrukturyzacyjnej" - napisano w komunikacie. (PAP)

kuc/ ana/ je/