We wtorek została zawarta ugoda między konsorcjum budującym centralny odcinek II linii metra a miastem st. Warszawą o zmianie terminu zakończenia umowy na projekt i budowę odcinka centralnego II linii metra - podano w komunikacie przekazanym PAP. Ugoda zakłada, że nowy termin zakończenia budowy to 30 września 2014 r.

"W trakcie powstawania centralnego odcinka II linii metra budowniczowie odkryli nieoznaczone instalacje, których bieg trzeba było zmieniać, niewybuchy i inne przedmioty wstrzymujące prace. Te i inne obiektywne przyczyny spowodowały przesunięcie daty zakończenia budowy tego odcinka o 337 dni wraz z odbiorami inwestorskimi" - zaznaczono.