Mieszkańcy będą mogli wpłynąć na rewitalizację

Środowisko

Samorządy będą musiały konsultować ze społecznością lokalną przygotowywane programy odtworzenia zdegradowanych terenów. Taki obowiązek nałożyła na nie przyjęta przez Sejm ustawa o rewitalizacji,...

27.07.2015

Trzecie narodziny białych lwów w Borysewie

Środowisko

Trzy białe lwy przyszły na świat w ogrodzie zoologicznym w Borysewie k/Łodzi. To już trzecie z kolei narodziny tych drapieżników o niemal niespotykanym w naturze umaszczeniu. Zoo w Borysewie...

27.07.2015

Fundusz z Luksemburga przejmuje PKP Energetykę

Środowisko

To największa prywatyzacja w tym roku - za przejęcie energetycznej spółki PKP luksemburski fundusz CVC Capital Partners zapłacił 1,41 mld zł. Pieniądze pójdą na spłatę długów PKP i inwestycje,...

25.07.2015

Określono wzór planu inwestycyjnego

Środowisko

22 lipca opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie sposobu i formy sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzoru planu inwestycyjnego (Dz. U....

24.07.2015

Sejmowa komisja wprowadziła zmiany do prawa łowieckiego

Środowisko

Sejmowa komisja środowiska przyjęła sprawozdanie ws. projektu noweli Prawa łowieckiego. Komisja wprowadziła zmiany, które mają nieco bardziej dyscyplinować myśliwych, choć znalazły się i takie, które...

24.07.2015

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew gotowe

Środowisko

Obniżenie opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów, zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy, poprawa jakości nowych nasadzeń - to podstawowe zmiany...

23.07.2015