Przyrodnicy z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zbiorą osady z koryta zanikającego cieku wodnego, położnego miedzy rzeką Szprotawą a Kanałem Północnym i utworzą z nich wyspy lęgowe dla ptaków, m.in. czapli, łysek i głowienek. Natomiast skarpy zabezpieczą faszyną z suchej wierzby.

Jak powiedział Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Marek Mielczarek, zostaną również odtworzone naturalne tarliska dla ryb, m.in. karasia złotego i lina oraz siedliska dla rozrodu płazów, w tym gatunków objętych programem Natura 2000 - traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. „Wcześniej tereny te były degradowane przez armię radziecką. Dlatego zależy nam teraz na ich odbudowie” - podkreślił.

Na obszarze użytku ekologicznego z terenowych zajęć edukacyjnych rocznie korzysta ponad półtora tysiąca dzieci i młodzieży z Dolnego Śląska.

W 2012 r. działania Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych zostały uhonorowane pierwszą nagrodą za realizację projektu „Zachowanie wartości krajobrazowych i ekologicznych doliny nizinnej rzeki Szprotawa – użytek ekologiczny Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy” w ramach Konkursu - Polska Nagroda Krajobrazowa.