Trwa wdrażanie pierwszego etapu rewitalizacji Rakówki. Programu, który został opracowany na zlecenie prezydenta Bełchatowa, przy współudziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W lipcu do bełchatowskiej rzeki trafiło 90 tys. kleni i jazi. Zaś we wrześniu kolejna partia raków błotnych. „Po ubiegłorocznych, pilotażowych zabiegach zarybiania i zaraczania bełchatowskiej rzeki przystąpiliśmy do regularnego programu odtwarzania zarówno ichtiofauny, jak i raka błotnego oraz szlachetnego” - mówi prof. Andrzej Skrzypczak z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dodając, że wszystko wskazuje na to, iż rewitalizacja przyniesie oczekiwane efekty ekologiczne. Raki wpuszczone do Rakówki są dwu i trzyletnie. Oznacza to, że są one gotowe do rozmnażania. Ich okres godowy przypada na przełom października i listopada. Co za tym idzie być może na wiosnę w Rakówce pojawią się małe raczki.

 


„Działania, które teraz podejmujemy są efektem wielu lat pracy nad poprawą stanu wód naszej rzeki i wszystkich jej dopływów. To konsekwentne działanie zmierzające do przywrócenia fauny i flory Rakówki.


Kilkanaście tygodni temu wpuściliśmy do niej ryby, dziś kolejną partię raków. Można więc powiedzieć, że bełchatowska rzeka żyje i jest papierkiem lakmusowym czystości środowiska, które wspólnie współtworzymy. Jeśli bowiem żyją w niej raki – oznacza to, że jakość wód Rakówki jest na wysokim poziomie” - powiedział Marek Chrzanowski, Prezydent Miasta Bełchatowa.


Uzasadnieniem dla rewitalizacji są pierwsze pozytywne wyniki pilotażowych zabiegów odbudowy ichtiofauny oraz astakofauny rzeki Rakówki, które zostały przeprowadzone w ubiegłym roku. Wstępne zarybienia i zaraczenia oraz analiza efektywności tych zabiegów, wskazują na możliwość uzyskania wysokiej skuteczności rewitalizacji. Wdrożenie programu rewitalizacji Rakówki doskonale wpisuje się w dotychczasowe działania władz miasta, które od kilku lat podejmują decyzje o zagospodarowaniu kolejnych odcinków doliny tej rzeki. Dzięki temu obszary stanowiące niegdyś mniej lub bardziej nieuporządkowane łąki stają się miejscami rekreacji i wypoczynku mieszkańców.


Zadanie pn. „I etap wdrażania programu rewitalizacji rzeki Rakówki na obszarze Miasta Bełchatowa” został dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Łączna wartość projektu to 68.757 zł z czego do 55 tys. pochodzi z portfela WFOŚiGW, zaś 13.757 zł z budżetu Miasta.


Więcej na temat zaraczania bełchatowskiej Rakówki można znaleźć na stronie www.belchatow.pl