Spotkania odbędą się w Gdańsku (1 października) i w Lublinie (8 października). Do udziału w spotkaniach można się zgłosić do 18 września, przesyłając formularz na adres lupki@mos.gov.pl, lub telefonicznie nr tel. (22) 579-24-47 lub (22) 579-24-49.

Resort zapewnił, że przedstawiciele ministerstwa wysłuchają wszystkich wystąpień i na ich podstawie opracuje dokument, który wskaże najważniejsze potrzeby, oczekiwania, nadzieje i obawy stron dotyczące poszukiwania i wydobywania gazu z łupków.

Ministerstwo poinformowało, że biorący udział w wysłuchaniu będą mieli po pięć minut na zaprezentowanie swojej opinii. "Uczestnik może przedstawić swoje stanowisko na temat gazu z łupków w Polsce oraz przekazać swoje uwagi i rekomendacje dotyczące prawodawstwa, współpracy z koncesjonariuszami, funkcjonowania administracji, ochrony środowiska, komunikacji społecznej" - wyjaśniono. Uczestnicy spotkań będą też mogli przekazać uzupełniające opinie na piśmie.

Regulamin wysłuchań znajduje się na stronie: http://lupki.mos.gov.pl/wysluchania-publiczne. Organizatorzy zapewniają przedstawicielom samorządów zwrot kosztów podróży i noclegu.