W Polsce na tego typu przedsięwzięcia przyznano już łącznie ponad 3,2 mld zł dofinansowania. Dzięki temu na terenie całego kraju powstanie (i zostanie zmodernizowanych) 40 zakładów zagospodarowania odpadami.
Jednak dużo zależy od nas samych i naszych codziennych nawyków związanych z segregowaniem odpadów. Segregacja śmieci nie jest skomplikowana, ani czasochłonna. Daje za to mnóstwo korzyści i nowych możliwości. Wykonując proste czynności przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska w naszym otoczeniu.
Segregując odpady warto uświadomić sobie, że:
- odzyskując 1 tonę makulatury, chronimy 17 drzew,
- przetworzenie 1 tony folii, daje surowiec na produkcję 55 550 toreb na zakupy,
- recykling 1 tony złomu stalowego oszczędza 1,5 tony rudy, 0,5 tony koksu i 3 kg cyny.

Więcej informacji o nowym systemie gospodarki odpadami i właściwej segregacji śmieci na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl.

Więcej o możliwościach dofinansowania z Programu Infrastruktura i Środowisko projektów dotyczących gospodarki odpadami na www.mos.gov.pl/pois.