Szkolenia będą odbywać się w Warszawie. Każde z nich trwać będzie 2 dni. Terminy oraz program poszczególnych szkoleń zostaną podane w najbliższym czasie na stronie internetowej www.mos.gov.pl.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Organizator nie zapewnia noclegów.
Poszczególnie szkolenia będą obejmowały następujący zakres tematyczny:
Wnioski o płatność w projektach realizowanych w ramach POIiŚ,
Rozliczanie projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów POIiŚ,

Warunki kontraktowe FIDIC, a regulacje polskich przepisów prawa budowlanego,

Szkolenie dotyczące robót budowlanych (praktyczne zastosowanie prawa budowlanego, rola inżyniera kontraktu w projekcie, odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy w robotach budowlanych),
Zmiany w projekcie dofinansowanym ze środków UE (zmiana zakresu, przeliczanie luki),

Kontrola i nieprawidłowości w projektach dofinansowanych w ramach POIiŚ, np. stosowanie taryfikatora i przykłady wymierzania korekt/postępowanie beneficjenta w związku z nałożeniem korekt finansowych i wykryciem nieprawidłowości,

Zakończenie projektów (rozliczanie, monitoring, kwestie finansowo-księgowe, trwałość projektu, rozliczenie efektu ekologicznego projektu, archiwizacja dokumentacji związanej z projektem po zakończeniu projektów dofinansowanych ze środków UE, itp),

Pomoc publiczna w projektach,

Realizacja działań informacyjno- promocyjnych z uwzględnieniem procedur realizacji zamówień publicznych w projektach dofinansowanych w ramach POIiŚ,
Prawo zamówień publicznych – zamówienia publiczne na roboty budowlane,
Prawo zamówień publicznych – poziom zaawansowany,
Zarządzanie projektem – szkolenie dla Pełnomocników ds. realizacji projektów,
Łączenie/dzielenie zamówień oraz aneksowanie umów.