W tej chwili nie ma ani obwodnicy Olsztyna, ani dróg dojazdowych, które w przyszłości połączą sieć dróg miejskich z obwodnicą. Podpisane w poniedziałek między marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego a prezydentem Olsztyna porozumienie reguluje zasady przeprowadzenia postępowań związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej umożliwiającej budowę drogi, która połączy miasto z obwodnicą.

Droga ta, o długości 2 km, będzie biegła w ciągu istniejącej drogi wojewódzkiej nr 598 Olsztyn – Butryny – Zgniłocha i częściowo będzie przebiegać w granicach administracyjnych Olsztyna. Połączy z obwodnicą dzielnicę Jaroty.

Podczas podpisywania porozumienia prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz powiedział, że miasto do 2017 roku, kiedy ma powstać obwodnica Olsztyna musi zbudować jeszcze kilka innych połączeń sieci miejskiej z nową drogą (m.in. do węzła przy prowadzącej na Mazury ul. Towarowej). Grzymowicz zapewnił, że miasto nad tym pracuje.

Marszałek Jacek Protas przypomniał zaś, że planowana budowa obwodnicy Olsztyna to największa tego typu inwestycja w nowej perspektywie unijnej na lata 2014-2020, której wartość szacowana jest na 1,5 mld zł. Pieniądze na tę budowę są zarezerwowane w programie "Infrastruktura i środowisko".

"Będzie to dość skomplikowana inwestycja nie tylko dla dyrekcji GDDKiA, ale i dla samego miast i regionu, trzeba będzie przy niej współpracować" - podkreślił Protas.

Olsztyn jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, które nie ma swojej obwodnicy, a ruch tranzytowy biegnie przez miasto. Budowa obwodnicy miasta od lat jest jednym z kluczowych tematów poruszanych przez lokalne media.

Południowa obwodnica Olsztyna ma być gotowa w III kwartale 2017 roku. Ma ona biec od drogi nr 16 we wsi Tomaszkowo do drogi nr 53 za wsią Szczęsne i w okolicach wsi Wójtowo znów łączyć się z krajową 16. Długość obwodnicy planowana jest na 29 km; droga ta ma biec zupełnie nowym szlakiem, na całej długości ma mieć po dwa pasy ruchu.

Przebieg północnej obwodnicy Olsztyna, czyli do granicy z Rosją, nie jest jeszcze ani znany, ani uzgodniony. (PAP)