Według informacji Stowarzyszenia Producentów Cementu (SPC), sprzedaż cementu w grudniu 2013 r. wzrosła o 54 proc. wobec grudnia 2012 r. i wyniosła ponad 738 tys. ton. W całym ubiegłym roku cementownie w Polsce sprzedały ponad 14 mln 246 tys. ton. To oznacza spadek o ponad 8 proc. wobec 2012 roku.

Z szacunków Stowarzyszenia wynika ponadto, że produkcja cementu w grudniu 2013 r. wzrosła rdr o 42 proc. do 846,6 tys. ton, a w okresie styczeń-grudzień 2013 r. spadła w porównaniu z 2012 r. o 7,5 proc., do 14 mln 454 tys. ton.

Dyrektor SPC prof. Jan Deja powiedział w środę PAP, że w tym roku sprzedaż cementu powinna sięgnąć ok. 15 mln ton, co oznacza wzrost o 3-4 proc. wobec 2013 r. Podkreślił, że zdolności produkcyjne polskich cementowni wynoszą 23-24 mln ton rocznie.

Deja spodziewa się, że 2014 r. będzie lepszy dla branży od ubiegłego m.in. dzięki nowej perspektywie unijnej. Ponadto - jak mówił - na ten rok zaplanowano dokończenie wielu inwestycji infrastrukturalnych, kolejowych i drogowych; są już ogłoszone kolejne przetargi na budowę obwodnic i nowych odcinków autostrad. Dyrektor SPC zwrócił też uwagę na ożywienie w budownictwie mieszkaniowym i coraz lepszą sprzedaż mieszkań oferowanych przez deweloperów. Ocenił, że powinno się ono utrzymać również w tym roku.

Branża wiąże też nadzieje z inwestycjami w energetykę, w tym m.in. z budową bloków energetycznych w Opolu i Jaworznie. Z prognoz SPC wynika, że w latach 2016-2018 sprzedaż cementu powinna sięgać ok. 19 mln ton rocznie.

W Polsce działa 13 zakładów cementowych, należących do 9 międzynarodowych grup.