Tylko w sierpniu przedsiębiorstwo planuje rozpoczęcie 28 postępowań na roboty budowlane na łączną sumę ok. 1 mld zł - powiedział prezes.

Wartość wszystkich tegorocznych przetargów oszacował na 9,2 mld zł.

"Postępowania, które ogłosiliśmy dotychczas (od stycznia do lipca - PAP) są na kwotę około 1,5 mld zł. W sierpniu, wykorzystując zmienioną ustawę (o zamówieniach publicznych - PAP), ogłosimy postępowania na około 1 mld zł" - mówił Merchel.

Dodał także, że do końca roku spółka ogłosi jeszcze postępowania przetargowe na łączną sumę ok. 6,7 mld. Są one na etapie końcowym - wyjaśnił.

"W tym roku będą ogłoszone postępowania na około 9,2 mld zł. To już są postępowania, na które mamy przygotowaną dokumentację" - podkreślił.

"Ogłaszamy te postępowania w systemie +projektuj i buduj+ i +buduj+. +Buduj+ w sierpniu ogłosimy dziewięć, a to znaczy, że już mamy na nie projekty" - wskazał prezes PLK. Wyjaśnił też, że w systemie "buduj" spółka ogłasza przetarg, a po wyborze wykonawca może natychmiast przystąpić do jego realizacji.

Krajowy Program Kolejowy do 2023 r. zakłada m.in. ustalenie listy inwestycji podstawowych i rezerwowych na najbliższe osiem lat. Program przewiduje wydanie ponad 67 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Zapisano w nim 10 priorytetów, m.in. poprawę stanu technicznego najważniejszych korytarzy kolejowych, poprawę przepustowości linii kolejowych, inwestycje na tzw. Magistrali Wschodniej, na trasach Rzeszów-Kielce-Lublin-Białystok-Olsztyn, czy wdrażanie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiło zaktualizowaną wersję KPK do konsultacji społecznych pod koniec lipca. Konsultacje zakończą się we wrześniu.

Jak tłumaczył prezes Merchel, ponieważ KPK jest programem rządowym, co roku należy spodziewać się jego rewizji. (PAP)