We wtorek przedstawiciele podmiotów skupionych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska: gminy Zielonki (lider projektu), gminy Kraków i powiatu krakowskiego podpisali umowę partnerską dotyczącą budowy nowego obiektu w Batowicach. „Stary wiadukt jest bardzo wąskim gardłem w połączeniu północno-wschodniego obszaru aglomeracji z miastem Kraków” - zaznaczył wójt Zielonek Bogusław Król.

Jak zaznaczył, obecny wąski przejazd pozwala jedynie na prowadzenie ruchu wahadłowego. Generuje to duże korki, zwłaszcza w godzinach szczytu. Ponadto obiekt jest w fatalnym stanie technicznym.

Nowy wiadukt nad torami kolejowymi połączy miejscowość Batowice w gm. Zielonki z ul. Powstańców na krakowskim os. Piastów. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 18,31 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie 5,88 mln zł.

Przedsięwzięcie zakłada budowę nowego wiaduktu nad liniami kolejowymi nr 8 i 95. Będzie on miał około 60 m długości i dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Po obu stronach zostaną zbudowane ronda turbinowe, aby bardziej usprawnić ruch. Wzdłuż wiaduktu i drogi powstaną chodniki oraz drogi dla rowerów. Nowa konstrukcja zostanie umiejscowiona w ciągu ul. Piasta Kołodzieja, około 550 m na wchód od starego wiaduktu.

Po stronie gminy Zielonki powstanie również nowa droga i rondo umożliwiające połączenie z drogą powiatową, a w przyszłości z planowaną północną obwodnicą Krakowa. Docelowo w sąsiedztwie wiaduktu ma powstać cały węzeł przesiadkowy z przystankiem Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, pętlą tramwajową i autobusową oraz parkingiem park&ride.

Zdaniem sygnatariuszy porozumienia inwestycja znacznie usprawni komunikację pomiędzy Krakowem, a gminami Zielonki, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Ma również kompleksowy charakter, gdyż ułatwi podróż nie tylko kierowcom, ale także użytkownikom komunikacji miejskiej oraz pieszym i rowerzystom.

Projekt jest jednym z kilkudziesięciu przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej w 15 gminach skupionych w Metropolii Krakowskiej. Wszystkie będą realizowane przy współudziale środków unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to jest bardzo dobry pomysł, bo Kraków nie jest samotną wyspą odizolowaną od sąsiadów. Musimy połączyć się z sąsiednimi gminami choćby sprawnym systemem komunikacyjnym czy ścieżkami rowerowymi” - ocenił prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

Jak poinformowali przedstawiciele Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach ZIT planowane jest między innymi wybudowanie do końca 2021 r. ponad 20 parkingów P+R, przebudowanie 17 km lokalnych dróg dojazdowych łączących Kraków z gminami ościennymi oraz wybudowanie około 100 km ścieżek rowerowych. Na inwestycje te przeznaczono w sumie ok. 281 mln zł. (PAP)