Spółka Renewable Energy Dynamics Technology Ltd. (REDT) otrzymała rządowe dofinansowanie na projekt...
Szczepański Marcin
14.11.2013
Nowe technologie
Czy przedsiębiorcę, który doprowadził do przekroczenia standardów jakości gleby i ziemi w zakresie...
Janusz Jerzy
13.11.2013
Środowisko
Czy nie ma sprzeczności między definicjami przyłącza gazu i stacji gazowej z rozporządzenia ws....
Magdalena Spiżewska
13.11.2013
Budownictwo
W Pałacu Prezydenckim odbyła się debata na temat społecznego i gospodarczego znaczenia firm...
Katarzyna Bogucka
13.11.2013
Popyt na mieszkania wspierają obecnie niskie stopy procentowe; do wzrostu popytu, a także cen...
Lewandowska Zawiślińska Dorota
13.11.2013
Budownictwo
Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT, który zakłada skrócenie okresu w którym...
Katarzyna Bogucka
13.11.2013
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego. Po jej wejściu...
Monika Sewastianowicz
13.11.2013
- Strategia bałtycka UE stworzyła nowe możliwości dla pełniejszego wykorzystania potencjału regionu...
Karol Kozłowski
13.11.2013
Środowisko
Osoby mające zamiar rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej dokonują wyboru formy prawnej...
Sławomir Liżewski
13.11.2013
Małe i średnie firmy
Węgiel nie jest przyszłością polskiej gospodarki. Polski rząd zamiast inwestować w przemysł węglowy...
13.11.2013
Środowisko
Zakończono modernizację świętokrzyskiego odcinka drogi wojewódzkiej 744 Starachowice-Radom w gminie...
PAP
13.11.2013
Budownictwo
Wyraźnych deklaracji dotyczących finansowania i transferu technologii środowiskowych - po spotkaniu...
Boroń Michał
13.11.2013
Nowe technologie
UNESCO chce zachowania równowagi między rozwojem farm wiatrowych a ochroną dziedzictwa kultury i...
Klimowska Monika
13.11.2013
Środowisko
Większość naukowców jest zgodna co do tego, że globalne ocieplenie zachodzi m.in. za sprawą...
Ślązak Anna
13.11.2013
Nowe technologie
W Gdańsku w grudniu ma się rozpocząć budowa dwutorowej linii tramwajowej o długości 3,6 km, która...
PAP
13.11.2013
Budownictwo
Ekolodzy alarmują, że zaostrzenie zasad odstrzałów wilków na Słowacji to za mało, by uchronić przed...
Dąbrowski Radosław
13.11.2013
Środowisko
Mechanizm handlu emisjami CO2 to katastrofa - organizacje pozarządowe krytykują w czasie szczytu...
Strzępka Krzysztof
13.11.2013
Środowisko
Wydobycie gazu z łupków może wspierać ograniczanie emisji gazów cieplarnianych powiedział podczas...
Osiński Łukasz
13.11.2013
Środowisko
Działacze z organizacji pozarządowych przyłączają się do głodówki w ramach solidarności z szefem...
Ślązak Anna
13.11.2013
Środowisko
Nowy most drogowy przez Wisłę w Toruniu, który będzie nosił im. gen. Elżbiety Zawackiej, zostanie...
Rausz Jerzy
13.11.2013
Budownictwo
Sojusz Małych Państw Wyspiarskich (AOSIS) to alians w większości biednych krajów o niskich...
Fita-Czuchnowska Marta
13.11.2013
Środowisko
Do końca 2014 r. - o rok dłużej - będzie finansowana budowa falochronu osłonowego dla portu...
Oksiuta Aneta
13.11.2013
Budownictwo
Konserwatywny dziennik niemiecki Frankfurter Allgemeine Zeitung we wtorek ostrzega przed...
Lepiarz Jacek
13.11.2013
Środowisko
Powstające przy oczyszczaniu ścieków osady są odpadami, ale odpowiednio przetworzone mogą być np....
Boroń Michał
13.11.2013
Środowisko
Spółka z o.o. złożyła dokumenty do KRS o likwidacji spółki. Od dnia 1 listopada 2013 r. funkcjonuje...
Agata Kamińska
12.11.2013
Komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard spodziewa się, że ze względu na negatywne komentarze o...
Żylińska Julita
12.11.2013
Środowisko
Pomimo wdrażania w Niemczech rewolucji energetycznej, której celem jest zamknięcie elektrowni...
Lepiarz Jacek
12.11.2013
Środowisko
Blisko 3,4 mln zł kosztowało oczyszczenie i zneutralizowanie gleby w Boguszowie Gorcach, gdzie...
Wiązowska Katarzyna
12.11.2013
Środowisko
Polska, która jest potentatem węglowym, doszukuje się spisków w polityce klimatycznej. Dla tego...
Zyśk Daniel
12.11.2013
Środowisko
Prowadząc działalność gospodarczą podatnicy spotykają się z różnego rodzaju odsetkami. Mogą one...
Maria Dolna-Ciemniakowska
12.11.2013