Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska wydał interpretację przepisów dotyczących...
Ewa Saj
02.07.2014
Środowisko
Wszystkie budynki podlegają oddziaływaniom czynników, które wpływają na nie negatywnie i powodują...
Małgorzata Borowska
02.07.2014
Budownictwo
W Warszawie miało miejsce posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. W pierwszej części...
Wanda Pszczółkowska
02.07.2014
Środowisko
Ponad 1,7 mln zł unijnej pomocy mogą otrzymać gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i...
PAP
02.07.2014
Kilkanaście filmów dokumentalnych, prelekcje dla uczniów i spotkania z właścicielami zabytkowych...
PAP
02.07.2014
Budownictwo
Zasady wymierzania kar pieniężnych za wycinkę bez zezwolenia drzew z własnej działki są...
PAP
02.07.2014
Środowisko
Pracownik po ustaniu zatrudnienia zwrócił się do pracodawcy o zaświadczenie o zatrudnieniu dla...
Jarosław Masłowski
02.07.2014
Czy dopuszczalne jest posiadanie wylotu awaryjnego pomijającego wszystkie urządzenia komunalnej...
Ewa Piętowska
01.07.2014
Środowisko
Termin wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych zostanie skrócony do 45 dni (obecnie...
Karol Kozłowski
01.07.2014
Budownictwo
Wykonawca gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, która łączy miasta aglomeracji...
PAP
01.07.2014
Budownictwo
W ciągu pół roku przy al. Sikorskiego w Olsztynie ma powstać zajezdnia dla autobusów. W...
PAP
01.07.2014
Budownictwo
Minister środowiska zobowiązał się, że do końca 2012 r. przejrzy przepisy prawa w zakresie ochrony...
PAP
01.07.2014
Środowisko
MAC przyznało kolejne fundusze na usuwanie szkód po majowych ulewach; środki przydzielono...
PAP
01.07.2014
Środowisko
Zaproponowana przez Prezydenta ustawa krajobrazowa ma pomagać w porządkowaniu przestrzeni...
Krzysztof Sobczak
01.07.2014
Środowisko
W tym lub w przyszłym tygodniu do laski marszałkowskiej powinien trafić rządowy projekt ustawy o...
PAP
01.07.2014
Środowisko
W dniach 2 i 3 lipca 2014 r. Senat zbierze się na 57. posiedzeniu. W porządku obrad znajduje się...
Ewa Saj
01.07.2014
Środowisko
Siedemnaście bytomskich szkół ma zużywać o jedną piątą mniej prądu i o blisko połowę mniej ciepła...
PAP
01.07.2014
Środowisko
W orzecznictwie Sądu Najwyższego podjęto próbę wskazania kryteriów odróżniających umowę o roboty...
Anna Kamińska
01.07.2014
Budownictwo
Lapidarium tatrzańskie, czyli zbiór minerałów i roślin odzwierciedlających faktyczną geologiczną...
PAP
01.07.2014
Środowisko
Gdyby stworzyć prawną możliwość sprzedaży energii z odnawialnych źródeł na lokalnych rynkach, nie...
PAP
01.07.2014
Środowisko
Jakie konsekwencje w razie kontroli grożą za pominięcie we wpisie do działalności gospodarczej...
Tomasz Krywan
01.07.2014
Poprzez umowę leasingu jedna ze stron (finansujący) oddaje do odpłatnego używania albo używania i...
Waldemar Gos
01.07.2014
Kalifornia, spichlerz Ameryki, doświadcza historycznej suszy. Zmiany klimatu i lata nadmiernej...
PAP
01.07.2014
Środowisko
Małe gorzelnie żałują, że nie wzięły przykładu z sadowników i proszą ministra rolnictwa o wsparcie...
PAP
01.07.2014
Gigantyczne gniazdo bielików - ważące ok. tony i wysokie na 3 metry - odkryli leśnicy z...
PAP
01.07.2014
Środowisko
Proces wylesiania w Indonezji gwałtownie przyśpieszył. W ciągu 12 lat wycięto tam lasy o...
PAP
30.06.2014
Środowisko
Efektywność energetyczna budynków nie będzie rosła, jeśli nie będzie się opłacała powiedział...
PAP
30.06.2014
Środowisko
Wejście w życie nowej dyrektywy unijnej nie spowoduje rewolucji w polskim budownictwie. Branża od...
PAP
30.06.2014
Środowisko
Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków - to ostatni etap do wdrożenia dyrektywy UE...
PAP
30.06.2014
Budownictwo
W jaki sposób należy ustalić warunki pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla...
Marek Gall
30.06.2014
Środowisko