Komisja zaproponowała zreformowanie krajowych przepisów dotyczących niewypłacalności, co ma m.in. chronić rentowne przedsiębiorstwa, ograniczyć ryzyko dla inwestorów oraz zachęcić do inwestycji transgranicznych. UE zaleca rządom krajowym pomoc przedsiębiorstwom w restrukturyzacji przed rozpoczęciem procedur związanych z niewypłacalnością, zapewnienie firmom do czterech miesięcy na przyjęcie planów restrukturyzacji oraz anulowanie długów podmiotów gospodarczych w ciągu trzech lat od bankructwa. Nowe regulacje mają ograniczyć ryzyko związane z inwestycjami za granicą oraz poprawić stopę odzysku dla wierzycieli w przypadku bankructwa.