RODO - inflacja regulacji groźna dla pracodawców

Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO
Wielu przedsiębiorców bagatelizuje przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Tymczasem nie wystarczy tylko zadbać o zgodność z coraz to nowymi przepisami, ale też być przygotowanym na ich kolejne zmiany. Bo to może sparaliżować procesy generujące podstawowe przychody dla przedsiębiorstwa – ostrzega radca prawny Tomasz Klemt.
Tomasz Klemt
18.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO

Można już prowadzić lokalne rzeźnie rolnicze

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Zgodnie z obowiązującymi od wtorku przepisami, zwierzęta z własnego gospodarstwa oraz od okolicznych rolników będzie można ubijać w rzeźniach rolniczych zlokalizowanych w gospodarstwie. Zakłady takie będą zwolnione z wielu obowiązków organizacyjnych i technicznych, le ubój w nich będzie limitowany.
Krzysztof Sobczak
18.02.2020
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Ponoszenie kosztów na modernizację, przebudowę lub rozbudowę przedsiębiorstwa mieści się w realiach gospodarczych. Dlatego podejmowane inwestycje nie są elementem nadzwyczajnym, nieprzewidywalnym i niezależnym od samego przedsiębiorcy. Oznacza to, że sytuacja podatnika nie była wyjątkowa i nie uzasadniała umorzenia zaległości. Tak orzekł WSA w Lublinie.
Dorian Lesner
18.02.2020
Ordynacja Finanse
Wnioskodawca od lat uzyskiwał zezwolenia na zajęcie pasa drogowego pod kiosk, który prowadził. Pewnego razu organ odmówił, zasłaniając się planami modernizacji ulicy i nową estetyką miejsca. WSA w Krakowie wskazał, że odstąpienie od utrwalonej praktyki wymagało uzasadnionej przyczyny. Natomiast w aktach nie było materiału dowodowego wskazującego na datę rozpoczęcia inwestycji.
Dorian Lesner
18.02.2020
Administracja publiczna Budownictwo
Odsunięcie nietrzeźwego pracownika od świadczenia pracy nie wymaga badania alkomatem. Szczególnie, gdy o jego stanie świadczyły wszystkie symptomy upojenia alkoholowego. Badanie to jednak może być użytecznym dowodem, gdy zwolniony dyscyplinarnie pracownik będzie dochodził swoich racji przed sądem pracy
Marek Sondej
18.02.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Tu chodzi o pieniądze, zdrowie na dalszym planie

Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Finanse Finansowanie zdrowia
Wprowadzenie od lipca 2020 roku podatku cukrowego ma obniżyć spożycie słodyczy i poprawić stan zdrowia Polaków. W kwietniu zacznie jednak obowiązywać niższy VAT na... paluszki, chipsy i inne niezdrowe przekąski. Rządowi zależy więc raczej nie na zdrowiu obywateli, a na dodatkowych wpływach z nowej daniny. Chodzi o trzy miliardy złotych rocznie.
Krzysztof Koślicki
18.02.2020
Podatki i opłaty lokalne Finanse samorządów Finanse Finansowanie zdrowia
Wyłączenie z wymogu uzyskania koncesji obrotu bronią alarmową i sygnałową, która nie jest zdolna do miotania pocisku i posiada stosowną ocenę w formie świadectwa, oraz nakazanie stosowanie w znakowaniu strzeleckiej broni palnej wymogów zawartych w specyfikacjach technicznych - zakłada projekt noweli dotyczącej obrotu bronią i amunicją.
Patrycja Rojek-Socha
17.02.2020
Policja Prawo unijne
Trzy firmy - Vivus Finance, Zaplo i Bank Pocztowy muszą pozytywnie rozpatrzyć reklamacje i zwrócić część prowizji konsumentom, którzy uregulowali dług wcześniej niż przewidywała to umowa, a mimo to instytucje pożyczkowe zatrzymywały sobie całą prowizję. Na załatwienie sprawy firmy mają miesiąc.
Krzysztof Sobczak
17.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Podatnik, który przez okres dłuższy niż pięć lat przenosił nadwyżkę naliczonego VAT nad należnym na kolejne okresy rozliczeniowe, nie ma prawa do jej zwrotu z uwagi na przedawnienie. Jeśli po upływie tego terminu fiskus nie może weryfikować zasadności zwrotu VAT, to analogicznie również podatnik traci swoje prawa. Potwierdził to niedawno NSA.
Wiesława Moczydłowska
17.02.2020
VAT

Nadużycie praw procesowych może skończyć się sankcjami

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Nowelizując procedurę cywilną ustawodawca przewidział, że strona, która czyni z przepisów procesowych użytek niezgodny z celem regulacji prawnych, nadużywa praw procesowych. Sąd może uznać, że w takim wypadku strona powinna zostać „ukarana” np. grzywną. Problemem jest jednak ocena, czy w danym przypadku strona nadużywa swoich praw, czy ich „tylko” używa.
Aleksandra Partyk
17.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Zmiany w k.p.c.
Rząd przekonuje, że nowelizacja prawa geodezyjnego ograniczy formalizm, obniży opłaty i sprawi, że informacje w ewidencji gruntów będą aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne. Polskie Towarzystwo Geodezyjne uważa, że nowe przepisy nie realizują tych założeń. Niektóre opłaty wzrosną ze złotówki do nawet 500 złotych.
Jolanta Ojczyk
17.02.2020
Środowisko Budownictwo
Pierwsza agencja modelingu, która nie korzysta z prawdziwych modelek, a tylko z modeli 3D zyskuje na popularności. Taka formuła niesie ze sobą korzyści, bo nie trzeba angażować takiej ilości osób oraz energii, jaka pracuje przy konwencjonalnych sesjach zdjęciowych, ale jak pisze adwokat Magdalena Niewelt, są też korzyści prawne, ponieważ modelka 3D np. nie cofnie zgody na publikację swego wizerunku.
Magdalena Niewelt
15.02.2020
Prawo cywilne Prawo gospodarcze
Lokale znajdujące się w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego nie będą mogły korzystać z premii termomodernizacyjnej. Sejm odrzucił 13 lutego br. dotyczącego tego poprawkę do ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta.
Krzysztof Sobczak
14.02.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo
W czwartek parlament skończył prace nad nowelizacją, która zmienia ponad 50 przepisów prawa budowlanego oraz ponad 15 innych ustaw. Nowe przepisy mają ułatwić realizację inwestycji. Po pięciu latach już nie da się podważyć pozwolenie na budowę, zmieni się definicja projektu budowlanego, będzie można bezpłatnie zalegalizować ponad 20-letnią samowolę.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Budownictwo
Sąd Najwyższy orzekł, że górnikowi po wypadku przy pracy, który spowodował całkowitą niezdolność do pracy, przysługuje prawo do renty wyrównawczej wyliczonej jako różnica między wyliczoną korzystną emeryturą w wieku 50 lat z uwzględnieniem hipotetycznej emerytury a kwotami pobieranymi z ZUS.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.02.2020
Prawo cywilne Emerytury i renty
Ministerstwo Klimatu przedstawiło założenia rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wyprodukowane opakowania. System kaucyjny obejmie puszki aluminiowe oraz szklane i plastikowe butelki. Samorządy obawiają się, że w efekcie nie zrealizują wymaganych poziomów recyklingu. Z kolei przedsiębiorcy pracują nad szczegółowymi propozycjami, które pozwolą wdrożyć unijne wymogi dyrektyw odpadowych.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Środowisko
Kwestia stawki podatku ma drugorzędne znaczenie. Jeśli spełnione są ogólne warunki i wydatek miał związek z opodatkowaną działalnością gospodarczą, nabywca towaru lub usługi może odliczyć VAT. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Z orzecznictwa wynika jednak odwrotny wniosek. Eksperci radzą więc uważać.
Krzysztof Koślicki
14.02.2020
VAT
Przedsiębiorczy Polacy nie założą prostej spółki akcyjnej od 1 marca 2020 roku. W czwartek parlament zakończył pracę nad nowelizacją, która przesuwa o rok wejście w życie przepisów powołujących tę nową formę prowadzenia biznesu.
Jolanta Ojczyk
14.02.2020
Spółki
Parlament zakończył prace nad nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego, która pozwala powołać specjalne sądy do spraw własności intelektualnej, z wyspecjalizowanymi sędziami, wprowadza nowe instytucje prawne, które ułatwią prowadzenie spraw, a także przymus adwokacki.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Prawo cywilne
Pięć postępowań koncesyjnych m.in. KGHM wszczętych przed 31 grudnia 2014 r. w końcu zostamą zakończone. Sejm nie poparł uchwały Senatu odrzucającej nowelizację prawa geologicznego i górniczego pozwalającą je kontynuować.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Prawo gospodarcze
W czwartek Sejm przegłosował nowelizację prawa geodezyjnego, która ma sprawić, że informacje w ewidencji gruntów mają być aktualizowane z urzędu, a dane w Geoportalu łatwiej dostępne oraz ograniczyć formalizm. Posłowie opozycji ostrzegają, że będzie drożej i trduniej dla geodetów, którzy nie są urzędnikami.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Środowisko Budownictwo

MS: NIK kłamie, dużo zabraliśmy sprawcom przestępstw

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Podawane przez Najwyższą Izbę Kontroli informacje jakoby „tylko niewielką część majątku z przestępstw udaje się odzyskać” są nieprawdziwe. W rzeczywistości są to ogromne sumy - twierdzi Ministerstwo Sprawiedliwości odnosząc się do opublikowanego 12 lutego br. raportu NIK. Jednak podane liczby są trudne do porównania.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Gowin: Nie poprawiliśmy pracy sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzone przez Zjednoczoną Prawicę zmiany w wymiarze sprawiedliwości "nie przełożyły się na podniesienie jakości funkcjonowania sądów" - przyznał wicepremier Jarosław Gowin. Ale ocenił, że wśród sędziów jest teraz głębsza wrażliwość na to, jak są postrzegani przez obywateli, że "są do tego, żeby obywatelom służyć, a nie, że są nadzwyczajną kastą".
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP. Członków zarządu nie wyręczy pełnomocnik. Tak wynika z właśnie opublikowanego podręcznika Ministerstwa Finansów.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Spółki Compliance
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed ryzykiem jakie wiąże się z nabyciem tzw. oprocentowanych weksli inwestycyjnych. To nowy sposób na pozyskanie kapitału, który jest ryzykowny dla konsumentów. Gdy wystawca weksla ogłosi upadłość, możesz nie odzyskać pieniędzy.
Jolanta Ojczyk Grażyna J. Leśniak
13.02.2020
Finanse
Hasła w systemie BDO nie tracą ważności. Jeśli firma nie dokonała pierwszego logowania, może wykorzystać hasło tymczasowe nadane przez urząd marszałkowski. Jeśli jednak ktoś je zapomniał, a wcześniej nie powiązał konta podmiotu z użytkownikiem, musi się zgłosić po nowe do urzędu. Tak wynika z odpowiedzi umieszczonych na stronie BDO.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Środowisko
Do bazy Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej najczęściej trafiają młodzi przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą w branży budowlanej, handlowej i transportowej. Zaległości firm, które wpadły w długi już w pierwszym roku działalności, wynoszą łącznie niemal 9,5 mln zł.
Agnieszka Matłacz
13.02.2020
Małe i średnie firmy
Władze 15 miast unijnych zaapelowały w środę do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen o bezpośredni dostęp do funduszy unijnych dla samorządów na realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu. Z inicjatywą wystąpili prezydenci stolic państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Krzysztof Sobczak
13.02.2020
Środowisko Finanse samorządów Prawo unijne
Od każdej kwoty wpłaconej na otwarty rachunek powierniczy deweloperzy będą musieli odprowadzać do nowo utworzonego funduszu gwarancyjnego nawet 3 proc. Co więcej, bankom łatwiej będzie wstrzymać wypłatę kolejnej transzy na konto dewelopera. Może to spowodować wzrost cen mieszkań. UOKiK zapewnia, że to koszt ochrony konsumentów.
Jolanta Ojczyk
13.02.2020
Budownictwo
Jedynie stuprocentowe wykorzystywanie samochodu w firmie daje prawo do pełnego odliczenia VAT. Fakt, że pracownik ma obowiązek parkowania pojazdu koło domu i zakaz prywatnych podróży to jednak za mało. Najnowsza interpretacja skarbówki potwierdza, że ponieważ nie da się udowodnić, że zatrudniony nie korzysta z auta dla własnych celów, firma nie odliczy więc całego VAT.
Krzysztof Koślicki
13.02.2020
VAT