SA: Podstawa wymiaru składki ubezpieczonego musi być pewna

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
W postępowaniu sądowym strona może udowadniać postawę wymiaru składki, czyli wynagrodzenie pracownika, wszelkimi środkami dowodowymi, które wynikają z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
Dorian Lesner
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Dzięki dobrej koniunkturze ZUS ma rekordowe wpływy z e-składki

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Dzięki e-składce w 2019 r. do ZUS wpłynęło 281 mld złotych, a od początku br. do 24 lutego – już 45,9 mld złotych. To o prawie 9 proc. więcej, niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W ocenie prezes ZUS, to przede wszystkim efekt dobrej sytuacji gospodarczej i tego, że wyższa jest podstawa wymiaru składek.
Grażyna J. Leśniak
26.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne Małe i średnie firmy Finanse
Obowiązek zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności nie zależy od tego, czy na fakturze zawarto specjalne oznaczenie. Nawet jeżeli sprzedawca nie dopełnił obowiązku i nie oznaczył odpowiednio dokumentu, nabywca i tak ma obowiązek podzielenia płatności. Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.
Krzysztof Koślicki
26.02.2020
VAT Spółki Małe i średnie firmy
Przedsiębiorcy powinni zostać wyłączeni w jak najszerszym zakresie z obowiązków informacyjnych wynikających z RODO - uważa rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który z tym postulatem wystąpił do ministra cyfryzacji. Jego zdaniem wystarczyłby obowiązek wywieszenia odpowiedniej informacji w lokalu lub na stronie internetowej firmy.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Małe i średnie firmy RODO
Zasada, że stosowane mają być wymogi prawa Unii Europejskiej dotyczące m.in. dostępu stron trzecich, zatwierdzania taryf, rozdziału własnościowego i przejrzystości, do wszystkich gazociągów funkcjonujących na terytorium i w morzu terytorialnym Unii, trafi także do polskiego systemu prawnego.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Budownictwo Prawo gospodarcze Prawo unijne
Etykiety na oponach mają zawierać także takie parametry jak efektywność paliwowa, przyczepność na mokrej powierzchni i hałas, będą musiały też bardziej rzucać się w oczy i dostarczać konsumentom więcej informacji. Takie zasady mają znaleźć się w rozporządzeniu, które przyjęli we wtorek w Brukseli przedstawiciele państw członkowskich UE.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do 5 marca 2020 r. przedsiębiorcy mają czas na złożenie wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach - przypomina Ministerstwo Klimatu. Dotyczy to wszystkich firm, które chcą kontynuować swoją działalność, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.
Krzysztof Sobczak
25.02.2020
Administracja publiczna Prawo gospodarcze
Potrzeba zachowania ciągłości przedsiębiorstwa to nie tylko partykularny interes części spadkobierców, ale także interes gospodarki narodowej - uważa dr hab. Marek Kopyściański. I dodaje, że z tego względu konieczne są odpowiednie regulacje, które jeszcze za życia przedsiębiorcy dadzą mu możliwość takiego zabezpieczenia przedsiębiorstwa, aby mogło ono po jego śmierci działać nieprzerwanie.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Prawo cywilne Małe i średnie firmy
Niemcy łagodzą przepisy zatrudniania cudzoziemców, a nowe zasady, które wejdą w życie 1 marca, zwiększają szanse na pracę, także dla Ukraińców zatrudnionych w Polsce. Na przeszkodzie może im jednak stanąć technologia. Bo wraz z jej rozwojem, rynek pracy w Niemczech będzie się kurczył - twierdzą eksperci.
Grażyna J. Leśniak
25.02.2020
Prawo pracy HR Małe i średnie firmy
Pracownik nie otrzymuje nagrody rocznej, tzw. 14-tki, gdy nastąpiło zawieszenia układu zbiorowego, a zgodził się on na nowe, indywidualne warunki pracy i płacy - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Pracy. Dodał, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w tej kwestii nie może być uwzględniona.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
25.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy
GAAR – broń organów podatkowych - przestaje istnieć tylko na papierze. Skarbówka coraz częściej pomija skutki podatkowe transakcji zawieranych przez firmy. Szczególnym zainteresowaniem fiskusa cieszą się pracownicze programy motywacyjne. To duży problem, bo przedsiębiorcom może grozić wymiar dodatkowego zobowiązania, sięgającego nawet 120 proc. osiągniętej korzyści.
Krzysztof Koślicki
25.02.2020
CIT Spółki
Opłat za zajęcie pasa drogowego gmina nie może uzależniać od rodzaju podmiotu, który go zajmie, bo nie ma do tego kompetencji. Tymczasem samorządy różnicują stawki w zależności od kryteriów, które same sobie wymyślą, mimo że ustawa o drogach wymienia je wprost. Skutkuje to nieważnością uchwał.
Katarzyna Kubicka-Żach
25.02.2020
Samorząd terytorialny Budownictwo

Polska jako firma w amerykańskim rejestrze

Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze
W rejestrze Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych jako podmiot zarejestrowany przez polskie Ministerstwo Finansów figuruje POLAND REPUBLIC OF. Wykrył to i napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich pewien obywatel, a rzecznik prosi ministra spraw zagranicznych o wyjaśnienie sprawy.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Administracja publiczna Spółki Prawo gospodarcze

RPO broni członków upadłej SKOK przed syndykiem

Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Członkowie upadłej SKOK Wołomin byli wzywani przez syndyka do pokrycia strat Kasy do wysokości dwukrotności wpłaconych udziałów. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich syndyk nie miał do tego tytułu, bo Sąd Najwyższy stwierdził brak podstaw prawnych do pokrywania przez członków SKOK strat bilansowych już po ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Na parkingach przy sklepach Biedronka i Aldi obowiązują ograniczenia, za których przekroczenie wymierzane są kary. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy zostały one wprowadzone zgodnie z prawem, a także, czy nie naruszają praw konsumentów.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Limit czasu na kontrolowanie mikroprzedsiębiorcy przez organy podatkowe to 12 kolejno następujących po sobie dni roboczych. Potwierdził to niedawno Naczelny Sąd Administracyjny. I doprecyzował, że nie chodzi tu jedynie o liczbę dni, w których kontrolerzy skarbowi faktycznie przebywają w siedzibie firmy.
Wiesława Moczydłowska
24.02.2020
Ordynacja Małe i średnie firmy
W przypadku lotu zarezerwowanego w ramach pojedynczej rezerwacji, składającego się z kilku odcinków obsługiwanych przez różnych przewoźników lotniczych, odszkodowania z tytułu odwołania ostatniego odcinka lotu można dochodzić przed sądami, w których obszarze właściwości znajduje się miejsce odlotu pierwszego odcinka lotu - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Rekompensaty za wzrost cen prądu od 34 do 306 zł

Pomoc społeczna Finanse publiczne
Rekompensata za wzrost cen energii elektrycznej będzie uzależniona od jej zużycia w 2020 roku i wyniesie od około 34 do 306 zł - wynika z przygotowanego przez rząd projektu. Rekompensaty mają dostać tylko osoby, których roczny dochód w 2019 r. mieścił się w pierwszym progu podatkowym.
Krzysztof Sobczak
24.02.2020
Pomoc społeczna Finanse publiczne
Oświadczenie o skorzystaniu przez spółkę z zakazu konkurencji w ostatnim dniu pracy jest dopuszczalne, wtedy pracownik wypowiadający umowę musi być elastyczny i szukać zatrudnienia w firmie niekonkurencyjnej do swojego pracodawcy - orzekł Sąd Najwyższy. Pracodawca w ocenianym przypadku nie skorzystał tego warunku umowy, ale były pracownik skarżył go dla zasady.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.02.2020
Prawo cywilne Prawo pracy

Oświadczenie ZUS EROP należy złożyć do końca lutego

Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Polskie regulacje w obszarze emerytur i rent oprócz prawa do wcześniejszych świadczeń zawierają także szereg obowiązków, jakie spełnić muszą świadczeniobiorcy. Jednym z obowiązków osób, które pobierają świadczenie przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego, jest coroczne składanie oświadczenia ZUS EROP – pisze dr Antoni Kolek.
Antoni Kolek
24.02.2020
Domowe finanse Emerytury i renty Prawo pracy Małe i średnie firmy
Problemy związane z przeciwdziałaniem tzw. piramidom finansowym i nieuczciwej sprzedaży na pokazach handlowych zainicjowały prace nad nowelizacją przepisów dotyczących gromadzenia materiału dowodowego i usprawnienia postępowań w tego typu sprawach. Praktyka pokaże, czy zmiany te przyniosą oczekiwane efekty - pisze Wiktoria Jaromska-Gumkowska
Wiktoria Jaromska-Gumkowska
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Poszkodowany w kolizji drogowej ma prawo skorzystać z pojazdu zastępczego. W celu minimalizacji szkody powinien jednak wybrać ofertę ubezpieczyciela albo sam wynająć samochód, ale w stawce przez niego akceptowanej. W przeciwnym razie musi udowodnić, że poniesienie wyższych kosztów wynajmu było celowe i ekonomicznie uzasadnione - orzekł Sąd Rejonowy w Gdyni.
Marek Sondej
24.02.2020
Prawo cywilne Rynek i konsument
Działanie prezesa sądu okręgowego wydającego decyzję w postępowaniu dotyczącym zwolnienia z funkcji biegłego jest działalnością administracyjną sądów. Nadzór w tym zakresie sprawuje Minister Sprawiedliwości, a nie prezes sądu apelacyjnego. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.
Dorian Lesner
24.02.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Finansów potwierdziło właśnie, że prace nad kasami fiskalnymi w formie oprogramowania i e-paragonów wkrótce wejdą w życie. Paragony będzie można wydawać klientom elektronicznie lub tylko pokazywać je na ekranie. Możliwe będzie też korzystanie z kas w formie aplikacji na telefon. Eksperci chwalą zmiany, wskazują jednak na pewne niedociągnięcia.
Krzysztof Koślicki
24.02.2020
VAT
Nowoczesne technologie na rynku prawniczym, rola i ochrona sygnalistów, sposoby zarządzania kancelariami prawniczymi, a kwestie mobbingu i przeciwdziałania mu w firmie - to tematy zbliżającego 10 Forum Corporate Legal Counsel.
Patrycja Rojek-Socha
23.02.2020
Prawnicy
Po załadowaniu towaru kontrahent miał spontanicznie porwać przedsiębiorcę do tańca, który zakończył się... upadkiem i złamaniem nogi. Przedsiębiorca nie otrzyma odszkodowania, bo do zdarzenia nie doszło „podczas” wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ale „w związku” z nią
Robert Horbaczewski
22.02.2020
Prawo pracy BHP Małe i średnie firmy

Samoregulacja na rynku żywności dla dzieci przynosi efekty

Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Compliance
Dobrze skonstruowany system samoregulacji może być bardziej skuteczny niż twarde prawo - ocenia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podsumowując stosowanie Porozumienia nadawców telewizyjnych w obszarze reklamy żywności skierowanej do dzieci. W ogłoszonym w piątek raporcie jest mowa o ponad 98 proc. skuteczności samoregulacji.
Krzysztof Sobczak
21.02.2020
Prawo gospodarcze Opieka zdrowotna Compliance
Coraz wyższe koszty zatrudnienia pracowników oraz wysokie obciążenia finansowe to bariery, które najbardziej utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Kraje Europy Zachodniej i Północnej borykają się natomiast przede wszystkim z brakiem odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.
Agnieszka Matłacz
21.02.2020
Prawo pracy Małe i średnie firmy

ZUS może żądać od pracodawcy zwrotu wyłudzonego zasiłku

Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Grudniowa uchwała Sądu Najwyższego, dotycząca zasiłków chorobowych, dała Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych potężny oręż do walki ze świadczeniami pobranymi nienależnie przez pracowników. Tym razem jednak wymierzyła go przeciwko pracodawcom – pisze adwokat Karolina Kołakowska.
Karolina Kołakowska
21.02.2020
Emerytury i renty Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne
Strony umowy przelewu wierzytelności nie muszą ujawniać w umowie podstawy prawnej tej czynności. Jednak gdy zobowiązany podniesie zarzut braku kauzy tej czynności, samo zaprzeczanie nie wystarczy by wygrać sprawę przed sądem - orzekł Sąd Rejonowy dla Szczecina -Centrum w Szczecinie.
Marek Sondej
21.02.2020
Prawo cywilne