Zakończony w niedzielę VI Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych wybrał członków Krajowej Rady oraz jej przewodniczącego. Przyjął też uchwały korporacyjne. Zapowiedź odbudowy dobrych relacji z ministrem finansów spodobała się delegatom Zjazdu, którzy losy korporacji powierzyli Andrzejowi Ladzińskiemu, doradcy podatkowemu z Warszawy.
Wiesława Moczydłowska
17.01.2022
Doradca podatkowy
Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 44 mln zł kary na Santander Consumer Bank. Zakwestionował praktyki związane z udzielaniem kredytów konsumenckich: wliczanie kosztów związanych z ubezpieczeniem do całkowitej kwoty kredytu oraz przysyłanie klientom propozycji zawarcia umowy, z których wielu nie otrzymało w ogóle kredytu lub miał on inne warunki.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.01.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Jeżeli naruszenie zakazu konkurencji polega na podjęciu dających się określić, powtarzających się naruszeń zakazu konkurencji, roszczenia wspólnika przedawniają się z upływem sześciu miesięcy od dnia, gdy wszyscy pozostali wspólnicy dowiedzieli się o naruszeniu zakazu, nie później jednak niż z upływem trzech lat, liczonych odrębnie w stosunku do każdego zachowania.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
17.01.2022
Prawo cywilne Ochrona konkurencji

Banki pozywają frankowiczów, by przerwać bieg przedawnienia

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Poprawmy prawo Nieruchomości
Banki masowo składają pozwy do sądów przeciwko frankowiczom o zwrotu kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2018 roku wystąpił do sądu o unieważnienie umowy. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia. Frankowiczowi, który przegra, grozi zwrot wysokich kosztów sądowych.
Renata Krupa-Dąbrowska
17.01.2022
Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe Poprawmy prawo Nieruchomości
Od 1 kwietnia 2022 r. obowiązywać będą nowe rozwiązania polegające na wartościowym rozliczeniu energii wyprodukowanej przez prosumenta w oparciu o wartość energii ustaloną docelowo według ceny z Rynku Dnia Następnego (RDN), czyli tzw. net-billing. Dotyczyć jednak one będą wyłącznie prosumentów, którzy znajdą się w systemie od 1 kwietnia br.
Krzysztof Sobczak
16.01.2022
Środowisko Rynek i konsument
Sąd Najwyższy, w siedmioosobowym składzie, wydał w piątek korzystną dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC ppm) za szkody wyrządzone w wyniku ruchu pojazdów wielofunkcyjnych. To ważne dla poszkodowanych w wypadkach z udziałem koparek, spychaczy, maszyn rolniczych, itp.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
15.01.2022
Prawo cywilne Ubezpieczenia
Pompa ciepła to coraz popularniejsze rozwiązanie. Wykorzystuje ciepło gromadzone w powietrzu, wodzie albo gruncie. Warto wiedzieć jakie wymagania trzeba spełnić, żeby wykonać taką pompę zgodne z przepisami budowlanymi i przepisami szczególnymi – w zależności od rodzaju pompy.
Mariola Berdysz
15.01.2022
Administracja publiczna Budownictwo

Wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne - nie ma sprawiedliwych rozwiązań

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości
Gdy społeczeństwu potrzebne są nowe drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne itp. elementy infrastruktury technicznej, wywłaszczenie okazuje się niezbędne. Jenak organy państwa winny zachować szczególną staranność, aby nie pogorszyć sytuacji życiowej osoby nim dotkniętej. Niestety, obowiązujące obecnie przepisy zdają się nie spełniać tego warunku.
Mirosław Ochojski
15.01.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Nieruchomości

TSUE: Za przyśpieszony lot też należy wypłacić odszkodowanie

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Pasażerom należy się odszkodowanie za lot, który odbył się wcześniej niż zaplanowano. Na przewoźniku ciąży bowiem obowiązek informacyjny, który powinien zostać spełniony z odpowiednim wyprzedzeniem. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że poinformowanie podmiotu, który pośredniczył w zawarciu umowy, nie zwolni przewoźnika od odpowiedzialności.
Dorian Lesner
15.01.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo unijne
Rynek pracy dotkliwie odczuwa brak pracowników. Rekrutacje są coraz trudniejsze, szczególnie w tych zawodach, na które jest duże zapotrzebowanie. Liczba ofert pracy przewyższa już poziom sprzed pandemii. Brakuje większej otwartości na pracowników zza granicy, również z państw bardziej odległych geograficznie od Polski i skutecznej polityki zachęcającej osoby bierne do aktywności zawodowej – uważa Konfederacja Lewiatan.
Grażyna J. Leśniak
14.01.2022
Rynek Prawo pracy
W okresie od 18 do 23 stycznia 2022 r. uruchomiony zostanie dodatkowy termin na złożenie korekt i spóźnione wnioski rozliczenia dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 - poinformował w piątek Polski Fundusz Rozwoju. Do czwartkowego wieczora dokumentów nie złożyło około 1500 z 7 tys. małych i średnich firm, które korzystały z tej tarczy.
Grażyna J. Leśniak
14.01.2022
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Tarcza finansowa

Opublikowano wzory oświadczeń ochrony taryfowej dla odbiorców gazu

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano już projekt rozporządzenia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez odbiorców paliw gazowych w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku gazu. Takie oświadczenia trzeba będzie złożyć w ciągu 45 dni, by stać się odbiorcą gazu objętym ochroną taryfową.
Robert Horbaczewski
14.01.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Nieruchomości
Gdy Polska dostosuje się do prawa UE, producenci będą musieli liczyć się z karami za wprowadzanie konsumentów w błąd, poprzez nieprawidłowe używanie oznaczeń „bio” lub „eko”. Zgodnie z nową ustawą, nie wolno też będzie stosować w reklamach lub opisach handlowych produktów, które są niezgodne z przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Julita Markiewicz – Patkowska
14.01.2022
Środowisko Rynek i konsument

Nowe korzyści w VAT pełne luk i wątpliwości

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Chaos w rozliczeniach wynagrodzeń i PIT trwa w najlepsze. Na horyzoncie widać już jednak kolejne problemy – tym razem z VAT. Doradcy podatkowi rozpoczęli właśnie analizy, czy firmom opłacać się będzie rozliczać w ramach Grup VAT. Możliwość ta, wprowadzona regulacjami Polskiego Ładu, pojawi się w lipcu 2022 roku. Okazuje się, że przepisy w tym zakresie są tak nieprecyzyjne, że z nowych rozwiązań trudno będzie skorzystać.
Krzysztof Koślicki
14.01.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo
Czy w polskich realiach jesteśmy gotowi, choćby na rozmowę o wprowadzeniu wynagrodzenia dla sygnalistów z tytułu dokonanego zgłoszenia? Dotychczas brakuje szerszej, merytorycznej dyskusji, wymiany poglądów oraz analiz w tym zakresie. Jest kilka istotnych otwartych pytań, na które trzeba sobie odpowiedzieć zanim zdecydujemy się finansowo nagradzać sygnalistów.
Ewa Chodowska Paweł Bronisław Ludwiczak
14.01.2022
Prawo pracy RODO Prawo unijne
Sejm znowelizował przepisy dotyczące procedur środowiskowych towarzyszących budowie elektrowni jądrowej. Nowelizacja wskazuje, że wniosek złożony kilka lat temu przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe ma być rozpatrywany na podstawie obecnych przepisów, a nie tych sprzed lat.
Robert Horbaczewski
13.01.2022
Środowisko Budownictwo Nowe technologie

Ministerstwo Finansów obiecuje nie karać księgowych

Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Resort finansów przyznał w czwartek, że wprowadzenie tak istotnych zmian w rozliczaniu podatku dochodowego może powodować pewne trudności. Zapewnił także, że żadne nieświadome błędy - w tym popełnione przez księgowych - związane z nowymi regulacjami nie spotkają się z sankcjami.
Krzysztof Koślicki
13.01.2022
Ordynacja Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Polski Ład rodzi pytania zarówno o to, jak radzić sobie z nowymi przepisami podatkowymi, które są skomplikowane i sprawiają trudności nawet biurom rachunkowym i księgowym, ale wielu przedsiębiorców wyraża obawy o możliwość utrzymania rentownej działalności. Wynika ona z szacunkowych kalkulacji uwzględniających zmieniające się nieustannie ceny materiałów i surowców, a zwłaszcza energii elektrycznej i gazu.
Dariusz Sosnowski
13.01.2022
Prawo gospodarcze Polski Ład
Senat zaproponował w środę poprawki do noweli ustawy o transporcie drogowym wdrażającej unijny Pakiet Mobilności; wśród nich jest złagodzenie kar dla przewoźników oraz zmiana definicji bazy eksploatacyjnej. Ustawa przewiduje zwiększenie skuteczności nadzoru nad rynkiem usług przewozowych w Polsce, eliminację nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami i lepszą ochronę rynku wewnętrznego.
Jolanta Ojczyk
13.01.2022
Prawo pracy Prawo gospodarcze Prawo unijne
Uchwalane w pośpiechu, bez większego przemyślenia i szerokich konsultacji przepisy tzw. Polskiego Ładu, weszły w życie. I tak już na początku stycznia pojawiły się pierwsze problemy - część pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenia na początku miesiąca zorientowało się, że ich wynagrodzenia są niższe niż w roku poprzednim. Problemów będzie tylko przybywać.
Marcin Zarzycki
13.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Nowego rozporządzenia o zaliczkach na PIT nikt nie chce stosować

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Wydane przez ministra finansów rozporządzenie doprowadziło do nieopisanego chaosu w rozliczeniach wynagrodzeń. Księgowi, biura rachunkowe, pracownicy działów płac widzą w tym duże ryzyko, że za zastosowanie się do rozporządzenia w przyszłości będzie trzeba ponieść karę. Na wszelki wypadek firmy proszą pracowników i zleceniobiorców, by wnioskowali o niestosowanie wątpliwych przepisów.
Krzysztof Koślicki
13.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Na wokandach sądów administracyjnych stale przybywa spraw dotyczących tzw. budów covidowych. I stało się to, co przewidywali prawnicy - sądy są bezlitosne dla inwestorów, którzy pod płaszczykiem walki z covidem budują zwykłe bloki mieszkalne lub domy. Ich skargi są oddalane, czego przykładem niedawny wyrok WSA w Krakowie.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.01.2022
Budownictwo Koronawirus a prawo
Projektowane unijne rozporządzenie w sprawie reklamy politycznej ma wprowadzić m.in. obowiązki dotyczące jawności i transparentności wynagrodzenia, składania raportów, udzielania przez wydawców informacji, wymóg 5-letniej archiwizacji materiałów i danych dotyczących kampanii i ich rozliczania. Są jednak wątpliwości co do samej definicji takiej reklamy.
Krzysztof Sobczak
12.01.2022
Administracja publiczna Nowe technologie

12. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG już 19 stycznia

Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
KPMG w Polsce, jak co roku w styczniu, zaprasza do udziału w Kongresie Podatków i Rachunkowości. Wydarzenie odbędzie się 19 stycznia 2022 roku w formie online. Tematem tegorocznej edycji są najnowsze zmiany podatkowe i praktyka rachunkowa, a także transformacja cyfrowa w funkcji finansowej. Rejestracja uczestników trwa do 17 stycznia. Udział w kongresie jest bezpłatny.
Krzysztof Koślicki
12.01.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład
Wprowadzanie konsumentów w błąd co do stanu ich zdrowia, fikcyjne promocje oraz utrudnianie odstąpienia od umowy - za takie m.in. naruszenia praw konsumentów związane ze sprzedażą na pokazach handlowych UOKiK nałożył w grudniu na firmy ponad 900 tys. zł kar. Nowością była pierwsza kara dla członka zarządu za naruszenia zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
12.01.2022
Rynek i konsument

Compliance - 10 kluczowych wyzwań na 2022 rok

Spółki Małe i średnie firmy Compliance
Miniony rok był bogaty w wydarzenia z szeroko rozumianego Compliance. Większość firm i pracowników oswoiła pandemiczne warunki pracy, a ustawodawca również zauważył korzyści z tak wypracowanych pandemicznych rozwiązań,które już na trwałe wdrażane są w przepisach kolejnych ustaw. Jednak w sytuacji, gdy pewne są tylko kolejne zmiany, czas na subiektywny ranking wyzwań Compliance na 2022 rok.
Małgorzata Motyl
12.01.2022
Spółki Małe i średnie firmy Compliance

PIT-2 obniża zaliczkę, ale jest chaos w sprawie jego składania

PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Wygląda na to, że Ministerstwo Finansów pogubiło się w gąszczu Polskiego Ładu i doprowadziło do chaosu w rozliczaniu zaliczek od styczniowych wynagrodzeń. Po zapowiedziach zmian w zasadach składania PIT-2 ślad natomiast zaginął. Pracownicy nie wiedzą więc, czy powinni wypełniać druki i składać je pracodawcom, a ci nie mają pewności, czy te formularze powinni przyjmować.
Krzysztof Koślicki
12.01.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Poprawmy prawo Polski Ład
Ministerstwo Rozwoju i Technologii chce wywrócić do góry nogami przepisy tzw. lex deweloper. Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, z dotychczasowych rozwiązań zostanie niewiele. Problem w tym, że za zmiany zabiera się wtedy, kiedy te przepisy zaczynają w końcu dobrze funkcjonować w praktyce. A to może oznaczać jedno: koniec tej ustawy.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.01.2022
Samorząd terytorialny Budownictwo
Dzięki wprowadzeniu Polskiego Ładu podatki miały stać się bardziej sprawiedliwe – niższe dla słabiej zarabiających, wyższe dla tych z lepszymi wynagrodzeniami. Szybko okazało się, że tzw. „zwykli ludzie” zamiast zyskać na zmianach, będą oddawać do budżetu więcej. I do tego doszedł nieznany dotąd chaos w przepisach - pisze Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy.
Arkadiusz Łagowski
12.01.2022
CIT PIT Doradca podatkowy Polski Ład

Nowa polityka zakupowa państwa ma promować mały i średni biznes

Zamówienia publiczne Administracja publiczna
We wtorek Rada Ministrów przyjęła politykę zakupową państwa. To dokument określający najważniejsze działania rządu dotyczące zamówień publicznych. Zamówienia te mają stać się narzędziem wspierającym rozwój gospodarczy, w tym przede wszystkim potencjał sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Renata Krupa-Dąbrowska
11.01.2022
Zamówienia publiczne Administracja publiczna
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski