Roboty budowlane można rozpocząć na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, nawet nieostatecznej. Pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. jeśli jednak obejmuje ono więcej niż jeden obiekt na wniosek inwestora pozwolenie może dotyczyć wybranych obiektów mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem. Co ważne wiele wniosków składa się już online. Warto jednak też sprawdzić, co można stawiać bez pozwolenia, a nawet zgłoszenia.
Marek Sondej Jolanta Ojczyk
25.02.2021
Budownictwo
Wiata należy do kategorii obiektów budowlanych. Nie może być obudowana ze wszystkich albo z większości stron. Brak definicji wiaty powoduje jednak konieczność każdorazowej ocen czy dany obiekt, jest wiatą czy budynkiem. Nie będąc budynkiem, kwalifikują się do kategorii określonej mianem budowli, którą stanowi każdy obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury.
Marek Sondej
24.02.2021
Budownictwo
Z podpisanego w środę rozporządzenia wynika, że podmioty brytyjskie handlujące z Polską nie muszą ustanawiać przedstawiciela podatkowego. Zmiana ma istotne znaczenie, zwłaszcza teraz – po brexicie. Pisaliśmy o tym problemie kilka tygodni temu. Pełnomocnika nie będą musiały mieć także firmy z Norwegii.
Krzysztof Koślicki
24.02.2021
Doradca podatkowy Brexit
Obowiązujące do 2016 r. przepisy, które automatycznie kwalifikowały nieruchomości przedsiębiorcy do wyższej stawki opodatkowania niezależnie od faktycznego wykorzystania tej nieruchomości, są sprzeczne z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem TK, podstawą do takiej decyzji nie może być potencjalna możliwość gospodarczego wykorzystania obiektu.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Podatki i opłaty lokalne
Komisja Europejska zaproponowała w środę nowe rozporządzenie w sprawie roamingu, które ma przedłużyć o kolejne 10 lat stosowanie obowiązujących obecnie przepisów, które mają wygasnąć w 2022 r. Chodzi przede wszystkim o zasadę nakazującą operatorom telekomunikacyjnym rozliczanie usług w roamingu na takich samych zasadach, jakie obowiązują w kraju.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Rynek i konsument Prawo unijne
Kwestia "piątki dla zwierząt" została odsunięta na dalszy plan i nie wiem, jakie będą jej dalsze losy - powiedział we wtorek minister rolnictwa Grzegorz Puda. Tłumaczył, że przyczyną rezygnacji z dalszych prac nad tym projektem jest pandemia. Sejm uchwalił ustawę w tej sprawie, ale po wniesieniu do niej przez Senat wielu poprawek nie została ona skierowana do ponownego głosowania w Sejmie.
Krzysztof Sobczak
24.02.2021
Środowisko
Pomimo licznych wymogów stawianych doradcom restrukturyzacyjnym, obecnie obowiązujące przepisy nie w każdym przypadku zapewniają możliwości otrzymania wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Proponowane zmiany w prawie usuwają słabość dotychczasowych rozwiązań – piszą Paweł Buza i Bartosz Sierakowski.
Paweł Buza Sierakowski Bartosz
24.02.2021
Spółki Prawo gospodarcze

Strony internetowe firm pod czujnym okiem UOKiK

Rynek i konsument Nowe technologie
Jedną z nowych kompetencji Prezesa UOKiK ma być możliwość blokowania przez niego stron internetowych przedsiębiorców, co ma przyczynić się do poprawy ochrony konsumentów w internecie oraz zwiększenia skuteczności działań. Ale to kontrowersyjny projekt - piszą radcowie prawni Karolina Łasowska i Marcin Wnukowski z kancelarii Squire Patton Boggs.
Karolina Łasowska Marcin Wnukowski
24.02.2021
Rynek i konsument Nowe technologie
Adres e-mail może być uznany za daną osobową podlegającą ochronie jedynie wówczas, gdy jesteśmy w stanie na jego podstawie zidentyfikować konkretną osobą fizyczną - wyjaśnia Aleksandra Tomczyk z LEX Ochrona Danych Osobowych.
Aleksandra Tomczyk
24.02.2021
Prawo pracy Małe i średnie firmy RODO

Projekt - niższa opłata mocowa dla niektórych odbiorców energii

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Nowy mechanizm naliczania opłaty mocowej oraz dostosowuje polskie regulacje do unijnego rozporządzenia 2019/943, w szczególności, w zakresie limitów emisji CO2 - cele zmian w ustawie o rynku mocy. Proponowana nowa metoda naliczania opłaty zakłada, że odbiorcy o odpowiednio małych wahaniach w zużyciu energii w ciągu dnia zapłacą niższą opłatę mocową.
Krzysztof Sobczak
23.02.2021
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił we wtorek skargę Głównego Geodety Kraju na decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej w kwocie 100 tys. zł za udaremnienie przeprowadzenia kontroli. Chodzi o głośną w ubiegłym roku sprawę Geoportalu 2.
Krzysztof Sobczak
23.02.2021
Administracja publiczna Budownictwo RODO
Rada Ministrów w rozporządzeniu o ustanowieniu określonych ograniczeń doprecyzowała zasady funkcjonowania kasyn. Tak jak hotele i stoki, mogą one działać od piątku 12 lutego. W nowelizacji z 22 lutego dodano wymóg, że działalność kasyn jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby klienci nie spożywali napojów lub posiłków.
Jolanta Ojczyk
23.02.2021
Koronawirus a prawo
Maksymalna wysokość stopni schodów, w przypadku budynków użyteczności publicznej wynosi 0,175 m, a szerokość stopni schodów zewnętrznych co najmniej 0,35 m. Parametry schodów i stopni, którymi operuje rozporządzenie oparte są na średniej długości kroku osoby dorosłej.
Jakub Mazurkiewicz Marek Sondej
23.02.2021
Budownictwo
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pozytywnie zaopiniował projekt „Kodeksu postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” oraz projekt „Kodeksu postępowania dla sektora ochrony zdrowia” Polskiej Federacji Szpitali.
Krzysztof Sobczak
23.02.2021
Opieka zdrowotna RODO
Agencję Rezerw Materiałowych pozostającą w gestii ministra właściwego do spraw energii, która odpowiada między innymi za logistykę szczepionek przeciwko Covid-19, zastąpi Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych. Będzie nadzorowana przez premiera i dofinansowana. Rocznie na inwestycje dostanie 30 mln złotych. Takie zmiany wprowadza obowiązująca od wtorku ustawa o rezerwach strategicznych.
Jolanta Ojczyk
23.02.2021
Trwają prace NASK nad stworzeniem modułu rozdzielania korespondencji przez sztuczną inteligencję. Ma pomóc w przekazywaniu setek tysięcy dokumentów w elektronicznym zarządzaniu dokumentacją, aby oszczędzić czas urzędników. Ryzyko, że korespondencja zostanie źle zadekretowana jest, ale zawsze „na końcu łańcucha jest człowiek”, który dokona weryfikacji.
Katarzyna Kubicka-Żach
23.02.2021
Administracja publiczna Nowe technologie
To na menedżerach i właścicielach firm ciąży odpowiedzialność polegająca na tym, aby system sygnalizacyjny nie był obciążeniem i zbędnym wydatkiem, ale stał się instrumentem zmiany i poprawy kultury organizacyjnej, dzięki której organizacja będzie mogła długofalowo osiągać lepsze rezultaty, a także unikać sankcji administracyjnych lub je istotnie minimalizować
Robert Gniezdzia
23.02.2021
Prawo gospodarcze RODO
W regulaminie pracy Centrum Informatyki Resortu Finansów znalazł się przepis, na mocy którego religia, wyznanie lub światopogląd są wymaganiem zawodowym stawianym pracownikom. Zdaniem ekspertów, to efekt automatycznego, bezrefleksyjnego kopiowania przepisów o równym traktowaniu w zatrudnieniu, które mają zastosowanie m.in. w związkach wyznaniowych.
Grażyna J. Leśniak
23.02.2021
Prawo pracy HR
Zgoda na marketing powinna być zebrana na każdy kanał komunikacji. Tak wynika z uzasadnienia do projektu nowego prawa komunikacji elektronicznej. To jedno zdanie może oznaczać kłopoty, zarówno dla firm, jak i nas wszystkich. Może się bowiem okazać, że oddzielną zgodę lub jej brak będzie trzeba udzielać na kontakt telefoniczny, smsowy, przez e-mail, WhatsApp czy Messenger.
Jolanta Ojczyk
23.02.2021
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Interpretacja jest napisana w sposób chaotyczny, gdyż Ministerstwo Finansów wskazuje w warunkach odbiorcę, ale nie wskazuje o którego odbiorcę chodzi. Nie wyjaśnia także, jak w poszczególnych modelach biznesowych należy podchodzić do kwestii kart paliwowych. Nie wiadomo też, co robić, gdy kartami paliwowymi płacone są inne niż paliwo produkty – pisze Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy.
Patrycja Kubiesa
23.02.2021
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

MF: Od października e-faktury będą dostępne dla przedsiębiorców

Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Liczymy, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z e-faktury już w październiku tego roku - poinformował podczas poniedziałkowej wideokonferencji wiceminister finansów Jan Sarnowski. Obowiązek stosowania e-faktur przez wszystkich przedsiębiorców ma wejść w życie w 2023 roku.
Krzysztof Sobczak
22.02.2021
Rachunkowość Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy
Dwa elementy unijnego pakietu mobilności - obowiązkowe powroty pojazdów do państwa członkowskiego, w którym mieści się siedziba firmy, co osiem tygodni oraz stosowanie kontyngentów kabotażowych na międzynarodowe przewozy kombinowane, będą mieć negatywne skutki dla klimatu - przyznaje Komisja Europejska. I inicjuje konsultacje w sprawie ich zmiany.
Krzysztof Sobczak
22.02.2021
Środowisko Prawo unijne
Prawie 15 tys. zł plus odsetki mogą odzyskają klienci jednego z banków, jeśli Sąd Najwyższy pozytywnie rozpatrzy skargę nadzwyczajną złożoną przez Rzecznika Finansowego. Dotyczy ona braku rozliczenia i zwrotu części prowizji w związku z przedterminową całkowitą spłatą kredytu konsumenckiego.
Krzysztof Sobczak
22.02.2021
Prawo cywilne Rynek i konsument Finanse
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów chce tak zmienić przepisy, by łatwiej mu było karać największych zatorowiczów. Pracę najbardziej ułatwiłaby prosta zmiana wymaganych elementów na fakturze. Chodzi o wskazanie konkretnej daty, w której kontrahent musi zapłacić. To ułatwi wyliczanie zaległości i kar. Trudniej też będzie wykazać spółkom, że też są ofiarami zatorów i tym samym uniknąć kary.
Jolanta Ojczyk
22.02.2021
Spółki Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy

Zatory płatnicze - są precedensowe decyzje Prezesa UOKiK

Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Spośród wszczętych blisko 100 postępowań w pierwszym roku obowiązywania nowych regulacji o zwalczaniu zatorów płatniczych, cztery zostały w ostatnim czasie zakończone wydaniem precedensowych decyzji. Pokazują one przedsiębiorcom zarówno za co może ich spotkać kara jak i w jaki sposób można się przednią uchronić - piszą Katarzyna Racka (fot.) i Weronika Herbet
Katarzyna Racka Weronika Herbet
22.02.2021
Prawo gospodarcze Małe i średnie firmy Ochrona konkurencji
Skarbówka sama z siebie nie może stwierdzić optymalizacji podatkowej i odmówić wydania interpretacji. Potrzebna jest w tym zakresie opinia szefa Krajowej Administracji Skarbowej. NSA twierdzi zaś, że sama odmowa wydania interpretacji nie pozbawia podatnika ochrony, ponieważ może on wystąpić o opinię zabezpieczającą - zamiast 40 złotych trzeba jednak wtedy zapłacić 20 tysięcy.
Krzysztof Koślicki
22.02.2021
Ordynacja Doradca podatkowy
Ostatni rok przyniósł diametralne zmiany w funkcjonowaniu wielu biznesów. Pracodawcy stanęli przed wieloma trudnymi decyzjami dotyczącymi m.in. redukcji etatów czy optymalizacji kosztów. Jak wynika z najnowszego raportu Nationale-Nederlanden „Benefity pracownicze w dobie pandemii”, co drugi polski przedsiębiorca odczuł negatywny wpływ pandemii na kondycję finansową
Ewa Dąbrowska
22.02.2021
HR
Obecnie można doprowadzić do przekazania przedsiębiorstwa na rzecz kolejnego pokolenia, jednak funkcjonujące rozwiązania prawne nie zapewniają integralności majątku przedsiębiorcy w perspektywie dłuższej niż drugie pokolenie. W polskim porządku prawnym brak jest odpowiednich regulacji. Sytuację może zmienić zapowiadana ustawa o fundacji rodzinnej - pisze Bartosz Knyt
Bartosz Knyt
20.02.2021
Prawo rodzinne Spółki Prawo gospodarcze
Senat bez poprawek przyjął ustawę o ochronie osób i mienia oraz o Żandarmerii Wojskowej. Zgodnie z nią nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochrony strzegącymi obiektów wojskowych będzie należał do ministra obrony narodowej, ale pomoże mu w nim szef ŻW. Zgodnie z uzasadnieniem ustawy obecnie nadzór nad blisko 7 tysiącami firm ochroniarskich ma charakter iluzoryczny.
Jolanta Ojczyk Katarzyna Kubicka-Żach
19.02.2021
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zachęca wszystkich uczestników łańcucha dostaw do zapoznania się projektem ustawy „O przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi” oraz zgłoszenia ewentualnych uwag, w ramach konsultacji publicznych. Uwagi można zgłaszać do 5 marca 2021 r.
Krzysztof Sobczak
19.02.2021
Rynek i konsument Ochrona konkurencji