Notariusz mógłby dokonywać w księgach wieczystych wpisów hipoteki oraz tych, które wiążą się z zakładaniem nowych ksiąg poprzez wyodrębnienie nieruchomości lokalowej z zabudowanej nieruchomości gruntowej, gdy zbywcą jest przedsiębiorca. Docelowo dotyczyłoby to nie tylko wpisów na podstawie sporządzonych aktów notarialnych ale wszystkich na wniosek stron - wynika z założeń do projektu noweli Prawo o notariacie.
Patrycja Rojek-Socha
15.04.2022
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o listach zastawnych, bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy dostosują polskie prawo do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru publicznego nad tymi obligacjami.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.04.2022
Rynek Finanse

MF już dwa lata słucha głosu podatnika

Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Usługa Głos Podatnika w serwisie podatki.gov.pl ma dwa lata. Dzięki niej każdy może przekazać sugestie dotyczące nowych rozwiązań, tak aby, jak zapewnia Ministerstwo Finansów, polski system podatkowy stał się bardziej efektywny i lepiej odpowiadał na potrzeby życiowe i biznesowe obywateli. Zrealizowano ponad 70 pomysłów.
Krzysztof Koślicki
15.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Administracja publiczna
Wprawdzie do wprowadzenia obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur pozostał rok, ale firmy powinny już teraz rozpocząć przygotowania. Jest to złożony i czasochłonny proces, zarówno z punktu widzenia technologicznego, merytorycznego i proceduralnego. Można rozważyć stopniowe wdrożenie KSeF w firmie i w ramach testu rozpocząć wystawianie i/lub odbiór części faktur wcześniej w ramach systemu dobrowolnego.
Janina Fornalik
15.04.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej Polska jest liderem w zatrudnianiu imigrantów spoza Wspólnoty. W związku z trwającą w Ukrainie wojną tysiące obywateli tego kraju przybyło do Polski w poszukiwaniu schronienia, ale i powrotu do normalności, który wiąże się z chęcią podejmowania pracy. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało ułatwienia w procedurach legalizacji pobytu oraz ich zatrudnienia.
Marta Budzyńska
15.04.2022
Prawo pracy HR Ukraina
Często administratorzy danych uważają, że jeżeli już wybrali przetwarzającego, zawarli odpowiednią umowę, określili w odpowiedni sposób swoje wymagania, to ich rola na tym kończy się. Prawnicy ostrzegają, że to błąd, który może słono firmę kosztować. A Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych niedawno nałożył karę w wysokości prawie 5 mln zł za zaniedbania takiego wynajętego podmiotu.
Renata Krupa-Dąbrowska
15.04.2022
Prawo gospodarcze RODO
Określenie miejsca świadczenia usług jest jednym z najważniejszych elementów modelu opodatkowania VAT. Może ono decydować o opodatkowaniu w Polsce lub poza terytorium kraju, co może wiązać się m.in. z obowiązkiem rejestracji do VAT w innym państwie. Okazuje się, że same organy mają problemy z prawidłowym wskazaniem miejsca świadczenia usług.
Wiesława Moczydłowska
15.04.2022
VAT Rachunkowość Doradca podatkowy
Ani ustawa o obronie Ojczyzny, ani projektowane rozporządzenie MON nie określa terminu, w jakim pracodawca ma otrzymać od wojska świadczenie pieniężne za pracownika będącego żołnierzem rezerwy albo żołnierzem obrony terytorialnej pełniącym służbę wojskową rotacyjnie. Zdaniem pracodawców, nowe przepisy nic nie zmienią w sytuacji firm. Nadal będą czekały na pieniądze latami.
Grażyna J. Leśniak
15.04.2022
Finanse publiczne Prawo pracy
Prezes UOKiK nakazał przedsiębiorcy czasowe usunięcie określonych informacji ze strony internetowej i Facebooka oraz zaniechanie ich przekazywania. Jest to pierwszy przypadek skorzystania z tego typu kompetencji w sprawie z zakresu ochrony konsumentów. Czy możemy spodziewać się, że organ w przyszłości będzie częściej sięgał po ten mechanizm? - zastanawia się Weronika Herbet-Homenda.
Weronika Herbet-Homenda
15.04.2022
Rynek i konsument
Regulowanie należności za rosyjski gaz w rublach przez nabywców z państw członkowskich Unii Europejskiej złamałaby system sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji - stwierdza w wewnętrznym dokumencie Komisja Europejska. To reakcja na wydanie przez prezydenta Rosji Władimira Putina dekretu nakazującego rozliczanie takich transakcji w rublach.
Krzysztof Sobczak
14.04.2022
Prawo cywilne Prawo unijne Ukraina
Przedstawiciele 24 organizacji, w tym Konfederacji Lewiatan, apelują do premiera o wprowadzenie nowych narzędzi wsparcia modernizacji energetycznej budynków, które zachęciłyby społeczeństwo do inwestycji w efektywność energetyczną i poprawiły jakość życia Polaków oraz zapewniły bezpieczeństwo energetyczne kraju.
Renata Krupa-Dąbrowska
14.04.2022
Prawo gospodarcze
Podatnicy VAT czynni, którzy w ramach prowadzonej działalności opodatkowanej nabywają towary lub usługi na terytorium innego kraju UE, mają możliwość wystąpić z wnioskiem o zwrot zapłaconego tam podatku od wartości dodanej, zawartego w cenie nabywanych towarów i usług. Aby uzyskać zwrot, muszą skorzystać z procedury VAT-REFUND.
Krzysztof Kaźmierski
14.04.2022
VAT Prawo unijne
Stanowisko ZUS jest korzystne dla przedsiębiorców prowadzących działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych albo ryczałtem i jednocześnie będących wspólnikami w kilku spółkach komandytowych. Niestety planowana nowelizacja to zmieni. Może też nie rozwiązać wszystkich problemów, przed jakimi staną przedsiębiorcy, księgowi i sam ZUS, w związku ze składką zdrowotną.
Wiesława Moczydłowska
14.04.2022
PIT Rachunkowość Doradca podatkowy Polski Ład

Rząd poprawił projekt ustawy o sygnalistach, ale dość zachowawczo

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance
W najnowszym projekcie ustawy o ochronie sygnalistów wzięto pod uwagę niektóre z postulatów zgłaszanych przez samorządy i administrację publiczną. Nowością jest rozszerzenie procedur m.in. o funkcjonariuszy służb i żołnierzy zawodowych. Nie zdecydowano się jednak na rozszerzenie zakresu przedmiotowego o zgłoszenia z zakresu bezpieczeństwa pracy. Złagodzono też sankcje.
Robert Horbaczewski
14.04.2022
Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO Compliance
Unia Europejska zatwierdziła zalecenie o wymianie banknotów hrywny na waluty państw członkowskich, które przyjmują uciekających przed wojną w Ukrainie. Ma to wspomóc uchodźców wojennych, którzy mają banknoty w rodzimej walucie i problemy z ich wymianą.
Patrycja Rojek-Socha
13.04.2022
Ukraina
Projekt, którego efektem ma być skrócenie czasu oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej trafił do wykazu prac rządu. - Przepisy te mają ulżyć kredytobiorcom. Powinny trafić na posiedzenie rządu w ciągu miesiąca - powiedział wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Jedną ze zmian ma być umożliwienie notariuszom dokonywania wpisów hipotek do ksiąg wieczystych.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
Komisja Europejska zaproponowała pierwsze w historii ramy ochrony własności intelektualnej w przypadku wyrobów rzemieślniczych i przemysłowych. Wśród chronionych w ten sposób produktów ma znaleźć się m.in. ceramika z Bolesławca. Podstawę tych ram mają stanowić oryginalność i autentyczność tradycyjnych praktyk w regionach, z których produkty te pochodzą.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Senat podjął we wtorek uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianach podatkowych w związku wojną w Ukrainie. Chodzi m.in. o wprowadzenie zwolnienia z PIT obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. Zmiany miałyby dotknąć także rozliczeń podatku od spadków i darowizn.
Krzysztof Koślicki
13.04.2022
CIT PIT Rachunkowość Ukraina
Spółka Obligacje Społeczne ma usunąć ze swoich stron treści sugerujące, że jej oferta dotyczy obligacji oraz dodać informacje o ryzyku. Nakazał to firmie Prezes UOKiK, według którego ta oferta nie ma nic wspólnego z obligacjami i polega na tym, że konsumenci udzielają pożyczek tej firmie. Decyzja ma zapobiec poważnym i trudnym do usunięcia zagrożeniom dla zbiorowych interesów konsumentów.
Krzysztof Sobczak
13.04.2022
Prawo cywilne Rynek i konsument
Przedsiębiorcy płacą odsetki od niesłusznie naliczonych kar administracyjnych w czasie lockdownu. Północna Izba Gospodarcza uważa, że jest to niedopuszczalne. Apeluje do Ministerstwa Finansów o przygotowanie przepisów, które pomogą firmom, którym sądy uchylają kary, a mimo to muszą opłacić koszty postępowania.
Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Prawo gospodarcze Koronawirus a prawo
O uchylenie obowiązującego od marca 2020 r. zakazu eksmisji apelowali nie tylko właściciele mieszkań i samorządy, ale też Rzecznik Praw Obywatelskich. Początkowo miała się temu przysłużyć ustawa o automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową, jednak rzutem na taśmę przepis uchyla ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy, którą bez poprawek przyjął Senat.
Patrycja Rojek-Socha Renata Krupa-Dąbrowska
13.04.2022
Wymiar sprawiedliwości

Pożyczka udzielona przez spółkę wspólniczce bez podatku

Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse
Skarbówka upiera się, że praktycznie każde udzielenie pożyczki, nawet dokonywane incydentalnie, powinno być traktowane jako usługa finansowa zwolniona z VAT. Konsekwencją tego jest wyłączenie transakcji z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Eksperci podkreślają jednak, że interpretacje w tej kwestii i orzecznictwo nie jest jednolite.
Wiesława Moczydłowska
13.04.2022
Rachunkowość Doradca podatkowy Małe i średnie firmy Finanse
Minął przeszło kwartał od daty, w której dyrektywa miała rozpocząć swoje działanie - prawo o ochronie sygnalistów powinno było wejść w życie 17 grudnia 2021 roku. Dyrektywa unijna wymaga implementacji jej wymagań do prawa krajowego w państwie członkowskim. Projekt ustawy o ochronie sygnalistów poznaliśmy w październiku 2021 roku, ale nadal nie znamy ostatecznej jego wersji.
Katarzyna Ellerik
13.04.2022
Prawo gospodarcze Compliance
Sąd Okręgowy w Poznaniu ma wątpliwości, czy można sprostować pomyłkę w nazwie pozwanej spółki, gdy w wyroku sądu pierwszej instancji widnieje pozwana, której dane dotyczące NIP, władz zarządu, a także siedziby nie zgadzają się z danymi spółki, która wniosła apelację. Problem dotyczył sprostowania świadectwa pracy osoby tam zatrudnionej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Prawo pracy Spółki
W pozycji wartość netto wynikająca z nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych należy podać wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jeśli jeden dokument zawiera zarówno wydatki zaliczane do środków trwałych, jak i do pozostałych składników majątku, wówczas należy rozdzielić podstawy opodatkowania i kwoty podatków.
Krzysztof Kaźmierski
12.04.2022
VAT Rachunkowość
Nie ma już obowiązku izolacji i kwarantanny, a także noszenia maseczek w miejscach publicznych, co przez większość Polaków zostało przyjęte z dużym entuzjazmem. Jednak wprowadzone w rozporządzeniu zmiany nie zwalniają pracodawców z obowiązku dostosowania zasad bezpieczeństwa pracy do panujących aktualnie warunków epidemicznych - pisze Karina Zalewska-Mendak.
Karina Zalewska-Mendak
12.04.2022
BHP Koronawirus a prawo
Osoby poszkodowane działaniami GetBack S.A. mają prawo do zbadania przez sąd sprawy przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. WSA prowadził zaś sprawę tak, że w wielu aspektach ograniczył możliwość skutecznej ochrony praw poszkodowanych. Tak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który ma też wątpliwości co do stanowiska WSA w świetle wymagań prawa unijnego.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.04.2022
Wymiar sprawiedliwości Rynek i konsument Finanse
Firma miała tylko kilka krów, ale chwaliła się, że posiada już kilkaset sztuk bydła, a w ciągu 3-4 lat zamierza powiększyć stado do 10 tys. sztuk. I zachęcała do udzielania jej pożyczek na zakup bydła mlecznego z obietnicą zarobku do 16 proc. rocznie. Za wprowadzanie konsumentów w błąd UOKiK grozi spółce karą do 10 proc. rocznego obrotu, a jej prezesowi – do 2 mln zł.
Krzysztof Sobczak
12.04.2022
Rynek i konsument

Przeniesienie praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej niesie skutki podatkowe

Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Jeżeli przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki jawnej nastąpiło pod tytułem darmym na rzecz żony, to skutkuje ono przysporzeniem majątkowym po jej stronie, rodzącym obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn. W przypadku zaś, gdy umowa darowizny, nie wiąże się z przejęciem przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań, to opodatkowania nie ma.
Wiesława Moczydłowska
12.04.2022
Ordynacja Doradca podatkowy Spółki Małe i średnie firmy
Już od przyszłego roku firmy będą mogły przekształcić prawo użytkowania nieruchomości komercyjnych we własność. Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje w ten sposób zakończyć reformę uwłaszczeniową. Ma już bowiem zielone światło z Komisji Europejskiej w tej sprawie. Prace nad nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami są więc mocno zaawansowane. Ale dla wielu firm może to być korzyść trudna do udźwignięcia.
Renata Krupa-Dąbrowska
12.04.2022
Prawo cywilne Nieruchomości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski