Jak wyjaśnił, dzięki kredytowi zostaną wybudowane dwa odcinki drogi ekspresowej S8 prowadzące do obwodnicy Warszawy. Chodzi o 22-kilometrowy odcinek dwupasmowej drogi z Radziejowic i 15-kilometrowy odcinek trzypasmowej drogi z Marek. "Projekt ma na celu ułatwienie ruchu dalekobieżnego wokół stolicy" - podkreślił bank.

Kredyt EBI ma sfinansować też budowę prawie 108-kilometrowego odcinka na drogach ekspresowych S17 i S12 z Warszawy przez Kurów do Puław. "Obie inwestycje nie tylko poprawią bezpieczeństwo na drogach, ale będą również przyjazne środowisku naturalnemu dzięki między innymi montażowi ekranów akustycznych, wybudowaniu przejść dla zwierząt oraz kanałów melioracyjnych" - zaznaczono w komunikacie.

"Środki finansowe EBI przyczynią się do mniejszego zatłoczenia i skrócenia czasu przejazdów, a tym samym do dodatkowej przepustowości, poprawy jakości jazdy i zwiększenia bezpieczeństwa na drogach ekspresowych prowadzących do Warszawy. Zwiększy to konkurencyjność gospodarki Polski i podniesie poziom życia jej obywateli" - ocenił cytowany w komunikacie wiceprezes EBI Laszlo Baranyay.

Zdaniem prezesa BGK Dariusza Kacprzyka kredyty EBI, obok emisji obligacji i funduszy unijnych, to ważne źródło finansowania polskich dróg. "Dotychczas BGK wspólnie z EBI zapewniły środki finansowe na budowę 808 km autostrad i 932 km dróg ekspresowych w całej Polsce" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes BGK.

EBI jest bankiem UE, który udziela kredytów długoterminowych. Jego udziałowcami jest 28 państw członkowskich Wspólnoty. Bank m.in. wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa, działania zwiększające innowacyjność i spójność, czy te zmierzające do przeciwdziałania zmianom klimatycznym. (PAP)