Przedsięwzięcie stanowi jeden z etapów zabezpieczenia przeciwpowodziowego Gorzowa Wlkp. – poinformowała PAP rzecznik Urzędu Miejskiego w Gorzowie Anna Zaleska.

 

Całkowity koszt inwestycji, realizowanej przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, to ponad 17 mln zł. Partnerem przedsięwzięcia jest miasto Gorzów i województwo.

 

Decyzją władz regionu inwestycja otrzymała 85 proc. (ok. 11,5 mln zł) dofinansowana z funduszy unijnych w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Udział Gorzowa to prawie 3,4 mln zł, a województwa ok. 2,1 mln zł.

 

Realizację projektu zarząd melioracji rozpoczął wiosną ub. roku od przygotowania niezbędnej dokumentacji. Prace w terenie mają rozpocząć się w przyszłym roku, a planowany termin zakończenia inwestycji to koniec 2014 roku.

 

Projekt przewiduje przebudowę Kanału Siedlickiego na długości ok. 3,2 km. Naprawione zostaną mosty i wybudowane przepusty.

 

Kolejnym elementem inwestycji jest budowa pompowni Siedlice wraz z ponad 100-metrowym kanałem, który odprowadza wodę do Warty oraz budowa i modernizacja innych elementów tego systemu – kanałów, rowów i zbiorników.

 

„To niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców tzw. Zakanala. Przy wysokim stanie Warty lub intensywnych opadach deszczu wiele domów znajdujących się w tym rejonie miasta jest podtapianych przez wody gruntowe” – powiedziała PAP rzecznik.

 

Powodem takiej sytuacji jest zły stan techniczny Kanału Siedlickiego, rowów i innej infrastruktury melioracyjnej oraz brak przepompowni. Inwestycja na Zakanalu pozwoli rozwiązać te problem.

 

Zarząd województwa podjął także decyzje o dofinansowaniu projektu pn. „Odbudowa Kanału Przeciwpożarowego na długości 1100 mb w centrum miasta Lubsko”. Zadanie dotyczy odbudowy koryta kanału w celu zwiększenia jego drożności i przepustowość oraz poprawy estetyki kanału i jego otoczenia.

Inwestycja ma zakończyć się w listopadzie przyszłego roku. Wartość projektu to prawie 3 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie prawie 2,4 mln zł (ok. 85 proc.). (PAP)

mmd/ amac/