30.06.2008
Środowisko
30.06.2008
Środowisko
30.06.2008
Środowisko
W dniu 1 stycznia 2008 r. weszła w życie decyzja Komisji z dnia 18 lipca 2007 r. ustanawiająca...
30.06.2008
Środowisko
Adam Kuźnicki
23.06.2008
Budownictwo
Abc/Budownictwo
23.06.2008
Budownictwo
Wyrażona w kodeksie cywilnym zasada swobody umw gwarantuje stronom każdej umowy, w tym także umowy...
23.06.2008
Budownictwo
Łukasz Smaga
23.06.2008
Budownictwo
Abc/Budownictwo
23.06.2008
Budownictwo
Jedną z form ochrony przyrody wskazanych przez ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie...
16.06.2008
Środowisko
16.06.2008
Środowisko
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz....
Adam Bartosiewicz
09.06.2008
Budownictwo
Ustawa o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazw cieplarnianych i innych substancji...
02.06.2008
Środowisko
02.06.2008
Środowisko
02.06.2008
Środowisko
02.06.2008
Środowisko
Adam Kuźnicki
26.05.2008
Budownictwo
Abc/Budownictwo
26.05.2008
Budownictwo
Inspektor nadzoru budowlanego jest reprezentantem inwestora na budowie i sprawuje kontrolę nad...
Anna Macińska
26.05.2008
Budownictwo
Maciej Jastrzębski
26.05.2008
Budownictwo
Spłka wodna to posiadająca osobowość prawną jednostka organizacyjna działająca w celu zaspakajania,...
19.05.2008
Środowisko
19.05.2008
Środowisko
19.05.2008
Środowisko
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski