Instytucje Pośredniczące odpowiedzialne za realizację obszarów środowiska, transportu oraz energetyki zaproponowały nowe projekty indywidualne do umieszczenia na liście. Na podstawie punktu 20 Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Instytucja Zarządzająca POIiŚ podjęła decyzję o aktualizacji Listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Celem konsultacji społecznych prowadzonych za pośrednictwem strony internetowej jest zebranie opinii i uwag na temat propozycji 31 nowych projektów indywidualnych. W trakcie bieżącego procesu konsultacji nie ma możliwości zgłaszania dodatkowych projektów. Takie propozycje zostaną automatycznie wyłączone z rozpatrywania.

Więcej na ten temat>>>

Źródło: www.pois.gov.pl