W rozporządzeniu określone zostały zasady klasyfikacji lotnisk, warunki i tryb prowadzenia rejestru lotnisk, a także szczegółowe wymagania, jakie muszą spełnić zakładający lotniska i zarządzający lotniskami, w zależności od klasyfikacji lotnisk. Rozporządzenie wskazuje m.in. kryteria techniczne, jakie są brane pod uwagę przy klasyfikacji lotnisk. Są nimi np.: umiejscowienie, rodzaj drogi startowej, czy kategoria ochrony przeciwpożarowej.

Ze względu na umiejscowienie lotniska dzielą się na naziemne, nawodne, oraz na obiektach - w szczególności znajdujące się na budynkach, platformach lub statkach. Akt określa ponadto szczegółowe dane każdej z części rejestru lotnisk, np. księgi rejestru lotnisk, części kartograficznej rejestru lotnisk i teczki rejestracyjnej lotniska.