Często zdarza się, że to właśnie najbiedniejsze kraje świata najbardziej cierpią z powodu problemów związanych ze środowiskiem, a co za tym idzie – najdotkliwiej odczuwają skutki zmian klimatu.

Przyczyny tego zjawiska bywają ze sobą powiązane – dlatego wyeliminowanie jednej z nich może pozytywnie wpływać na zwalczanie pozostałych. Na przykład ochrona lasów oraz różnorodności biologicznej nie tylko pomaga zahamować skutki zmian klimatu, lecz również zapewnić zaopatrzenie w żywność, które z kolei ma podstawowe znaczenie dla walki z ubóstwem.

Zgodnie z przedstawioną przez Komisję Europejską nową unijną strategią na rzecz walki z ubóstwem i zrównoważonego rozwoju działania w tych dziedzinach należy prowadzić równolegle.

Propozycje Komisji zostaną wkrótce przedyskutowane przez eurodeputowanych i ministrów krajowych. Realizacja strategii miałaby się rozpocząć w 2016 roku.

Źródło: www.ec.europa.eu