W Polsce brakuje doświadczeń w zakresie inwestycji spalarniowych, zarówno z punktu widzenia gmin, jak i społeczeństwa. Zaskutkowało to protestami społecznymi w procesie oceny oddziaływania na środowisko takich przedsięwzięć, które wydłużały proces uzyskiwania decyzji i pozwoleń administracyjnych. Projekt koniński uniknął protestów społecznych na tym etapie. Otwarty dialog z zainteresowanymi oraz szeroko dostępne informacje o inwestycji przyczyniły się do zrozumienia wszystkich skutków jej realizacji. Mieszkańcy pogodzili się, że teren poprzemysłowy jest wyłączony z zasiedlania i nastąpi jego reaktywacja gospodarcza.


Wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło 15 lipca 2013 r. w audycji na antenie radia PIN podkreślił, że trzeba szczególnie zadbać o komunikację z mieszkańcami podczas konsultacji społecznych takich inwestycji. Należy pokazywać zarówno plusy, jak i ewentualne obciążenie powodowane nową instalacją. Jednak biorąc pod uwagę zaawansowanie technologiczne w procesie termicznej utylizacji odpadów, obawy przed sąsiedztwem spalarni są na wyrost.

Do końca 2015 r. przy wsparciu pieniędzy z Unii powstanie 26 dużych zakładów zagospodarowania odpadów, w tym 6 spalarni, natomiast 13 już funkcjonujących zakładów zostanie zmodernizowanych.

Źródło: www.pois.gov.pl