Koncepcja rewitalizacji dworca kolejowego w Tucholi oraz jego otoczenia powstała w ramach unijnego projektu Inter-Regio-Rail. Opracowanie przygotowane na zamówienie miasta, które przejęło obiekt od PKP, przedstawia sposób i zakres rewitalizacji, w powiązaniu z sąsiadującym przystankiem autobusowym tak, by powstał nowoczesny węzeł przesiadkowy.

Władze województwa kujawsko-pomorskiego zapowiedziały już, że opracowanie posłuży jako modelowe rozwiązanie dla lokalnego przystanku kolejowego. Jednym z głównych warunków stawianych projektantom było to, by po przebudowie obiekt spełniał wysokie standardy w zakresie dostępności dla pasażerów, w szczególności dla osób, które mają trudności w poruszaniu się transportem publicznym: niepełnosprawnych, niewidomych i głuchych, kobiet w ciąży i osób z małymi dziećmi, osób starszych, obcokrajowców i podróżnych z większym bagażem.

"Wzorcowe rozwiązania dotyczące przede wszystkim informacji pasażerskiej, integracji różnych form transportu zbiorowego i indywidualnego oraz rozwiązań z zakresu redukcji barier dla osób z problemami w poruszaniu się będą wykorzystywane we wszystkich planowanych do modernizacji obiektach dworcowych na terenie naszego województwa. Oczywiście z uwzględnieniem ich odrębności architektonicznej i walorów historycznych" – podkreślił marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.

Dla dworca i węzła transportowego w Tucholi przygotowano trzy warianty realizacji. Wszystkie zakładają wyeksponowanie zabytkowego budynku stacji i utworzenie otwartej przestrzeni publicznej, przyjaznej dla mieszkańców i podróżnych.

We wnętrzu poczekalni stuletniego dworca zostaną odtworzone oryginalne zdobienia i detale architektoniczne, które świadczą o unikatowości obiektu. Wśród propozycji zagospodarowania pozostałych pomieszczeń są m.in.: wykorzystanie części z nich na hostel, restaurację i klub fitness.

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku dworca przewidziano zadaszony parking rowerowy. Wygląd ma też zmienić sąsiedni dworzec autobusowy, który ma być ściśle powiązany z transportem kolejowym.

Całość ma uzupełnić przejrzysty system informacji pasażerskiej i turystycznej. Projektanci proponują także odtworzenie zegara dworcowego, który wieńczył dach dworca przed II wojną światową.

Opracowanie zostało sfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach projektu Inter-Regio-Rail (Redukcja barier w dostępie do transportu kolejowego), którego celem jest zwiększenia znaczenia kolejowych przewozów pasażerskich. Sama przebudowa dworca i stworzenie węzła transportowego będzie zadaniem władz Tucholi.